Aktuellt

Målgrupp för Mittlärande är förskollärare, lärare, fritidspedagoger, övriga pedagoger inom förskola och skola, skolledare och personal som arbetar med övergripande förvaltningsfrågor.

För Sundsvalls kommunala skolor är rekommendationen att norra grundskoleområdet deltar på tisdagen och södra området på onsdagen. Vill någon i norra/södra området delta båda dagarna går det givetvis bra. CFL, Kulturskolan, gymnasiet och förskolan väljer själva vilken/vilka dagar de vill gå.

sodra_300-169

Platsen för Mittlärande är Hotell Södra Berget med en fantastisk utsikt över Sundsvall.

Mittlärande på Twitter