Kategori: Alla talare

Programmering 2018

Onsdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Digitalisering Nu arbetar utvecklare och författare på Natur & Kultur för fullt med att komplettera och producera för att lärare och elever ska få tillgång till bra läromedel i programmering hösten

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag

Projekt Energi

Onsdag kl. 14.00-14.45 Målgrupp: Förskola En inspirationsföreläsning Hur utforskar man energi när man är 1-2 år? Frida och Karoline berättar om sitt projektinriktade arbetssätt med de yngsta barnen. De ger praktiska exempel på hur allt går att jobba med på

Publicerad i Alla talare, Förskola, Onsdag

Språkprojektet – Skola från första dagen

Tisdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering Det flerspråkiga digitala verktyget Studi.se utvecklas för att underlätta för nyanlända elever med hjälp av korta animerade filmer kopplade till det centrala innehållet. Hur kan ett flerspråkigt läromedel användas i

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare

Minecraft: Education Edition och blockprogrammering genom Code Connection

Onsdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium Taggar: Digitalisering Från och med den 1 juli 2018 börjar reviderade läroplaner gälla i den svenska skolan. I de reviderade läroplanerna läggs ett allt större fokus på digital kompetens och digitalisering.

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag

21 tekniker som tar dig ända fram

Tisdag kl. 15.30-16.30 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Demokrati, NPF Grej of the day (GOTD) är en av de senaste årens mest uppskattade undervisningsinnovationer! Metoden har blivit en succé hos lärare, elever och föräldrar. Över 30.000 lärare är med

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Tisdag

Gamification

Tisdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati, NPF 81% av alla barn och ungdomar i Sverige spelar spel. Spelens komponenter, dynamik och design är konstruerade för att engagera. De verktygen går att plocka

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Särskola, Skolledare, Tisdag

Diskussionsseminarium med inriktning mot ämnet idrott och hälsa – Pass 2

Onsdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium Taggar: Digitalisering Pass 1, 09.00-09.45: Inspirationsföreläsning som är öppen för samtliga ämnen samt även rektorer. Se mer info här! Pass 2, 10.30-11.15: Diskussionsseminarium med inriktning mot ämnet idrott och hälsa. Fortsättningspass för de som undervisar

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Gymnasium

Multimodalt lärande

Onsdag kl. 12.30-13.15 Målgrupp: Grundskola 4-9 Taggar: Digitalisering, Multimodalt lärande Följ med när Mats T Nilsson med konkreta exempel visar hur man kan arbeta med bilder i undervisningen. Vilka följder kan det få för samarbete och individualisering – och hur det kan sätta

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Multimodalt lärande, Onsdag

Spelprogrammering i undervisningen

Onsdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium Taggar: Demokrati, Digitalisering När man programmerar datorspel så behöver man ofta färdigheter från många olika ämnen. Matematik, bild och fysik behövs direkt från början, men beroende på vad ens spel handlar om så kan man

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Grundskola 4-9, Gymnasium, Onsdag

Låt eleverna blomstra hand i hand med samhället – genom att involvera entreprenörskap i undervisningen

Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Demokrati, Entreprenörskap En demokrati ger medborgarna rättigheten att vara med att påverka samhället, men resulterar också i att medborgarna har skyldigheter. I det demokratiska samhället förutsätts alla medborgare vara upplysta nog

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Entreprenörskap, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare

Ta steget in i Vklass!

Tisdag kl. 09.00-09.45 åk 7-9 kl. 12.30-13.15 åk F-6 kl. 14.00-14.45 Gymnasiet kl. 15.30-16.15 Förskola Onsdag kl. 09.00-09.45 Förskola kl. 10.30-11.15 åk F-6 kl. 15.30-16.15 åk 7-9   Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Digitalisering Nyfiken

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Ja må de levla. Spelstrukturer i dagens och morgondagens skola

Tisdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Förskola, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Särskola Taggar: Digitalisering En återkommande fråga i dagens skoldebatter är i vilken mån spelvärldarnas miljöer och mekanismer kan – och bör – implementeras i undervisningen. Hur utnyttjar man spelens enorma attraktionskraft och belöningssystem?

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Förskola, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Särskola, Tisdag

Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats?

Tisdag kl. 10.30-12.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Trygghet, Utvecklande lärmiljö, Kunskaper, Utveckla sin fulla potential, Effektivt resursanvändande, Personal/Hälsa, Organisatoriska förutsättningar – Visst kan arbetet vara ett lyft i livet även i tuffa tider med

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Organisatoriska förutsättningar, Personal/Hälsa, Särskola, Skolledare, Tisdag, Utveckla sin fulla potential, Utvecklande lärmiljö

Att utforska språket tillsammans

Tisdag kl. 12.30-13.15 Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Förskola Taggar: Demokrati, Inflytande Teori och praktik, hand i hand. 25 femåringar, alla lika olika och alla en tillgång i gruppen. På Humlans förskola utforskar barn och pedagoger språket tillsammans, så att det blir kunskapande

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Förskola, Inflytande, Onsdag, Tisdag

Meningsfull fritidsverksamhet för de äldre barnen

Tisdag kl. 09.00-09.45 Målgrupp: Fritidshem Taggar: Demokrati, Digitalisering På Runsviks skola har fritidshemmet en verksamhet specifikt riktad mot de äldre barnens intressen. De har under året arbetat med 3D-konstruktion, digitalt skapande, filmskapande, djupanalys av spelfilm, socialt engagemang genom medverkan i Musikhjälpen med

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Fritidshem, Tisdag

Workshops G Suite

ATEA erbjuder två workshops i G Suite for education. OBS! Ta med egen dator Kom igång med G Suite Tisdag kl. 09.00-11.30 Onsdag kl. 09.00-11.30 Ta nästa steg med G Suite Tisdag kl. 12.30-15.00 Onsdag kl. 12.30-15.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3,

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag, Workshops

Maten, mötet och miljön

Onsdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Demokrati En bra måltid innehåller så mycket mer än bara maten på tallriken Varje dag serveras tusentals måltider i kommunens skolor. Hur ser vi till att måltiden bidrar till att eleverna

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare

Skolutveckling på riktigt

Tisdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare Taggar: Skolutveckling Att systematiskt och långsiktigt utveckla den pedagogiska verksamheten är varje skolledares självklara uppgift. Samtidigt är det kanske den mest utmanande uppgiften som du ställs inför. Den stora frågan är hur du

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Skolledare, Skolutveckling, Tisdag

Digital kompetens vad är det?

Tisdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Digitalisering Kristina pratar om vad digital kompetens är och vad det är i skolan.   Talare Kristina Alexanderson Ansvarig för internet i skolan IIS Webbplats: digitalalektioner.se        

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Tisdag

Lätta på trycket

Onsdag kl. 12.30-13.15 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering Hur fungerar det digitala arbetet i förskolan!!   Talare Anna-Karin Noteby Net21-ansvarig förskolan Sundsvalls kommun     Majsan Byström PIA, Net21 Sundsvalls kommun Webbplats: pedagogsundsvall.se/net21      

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Kommunikationsverktygets betydelse för elever och personal på Norrbackaskolans grundsärskola och fritidshem

Tisdag kl. 15.30-16.30 Onsdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering, Skolutveckling Vi arbetar med olika kommunikationsverktyg utifrån elevernas behov, men med tyngdvikt på PODD, som är en form av ”pekprat”. Vi kommer att prata om:

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Onsdag, Särskola, Skolledare, Skolutveckling, Tisdag

Att göra sin röst hörd

Tisdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3 Taggar: Demokrati, Digitalisering ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära”. Det här är det första man kan läsa om man öppnar Lgr 11 och läser under rubriken svenska. Att lära sig

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Fritidshem, Grundskola F-3, Tisdag

För en faktabaserad världsbild

Tisdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Kunskaper och undervisning om världen Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Kunskaper och undervisning om världen, Skolledare, Tisdag

Lärmiljö- och lite inspiration

Onsdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Demokrati, NPF Vad är lärmiljö och hur kan jag göra, som lärare, rummet, mötet med eleverna med mera. Vad är önsketänkande och vad kan jag/vi göra för att nå alla elever/lärare?

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Onsdag

ForMa – Fordonsmatte

Tisdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Gymnasium Taggar: Ämnesintegration Välkommen att lyssna på hur vi formar anställningsbara elever genom att integrera matten med yrkesämnena. Vi kommer att berätta om hur vi försöker öka motivationen hos eleverna genom att yrkeslärare och mattelärare tillsammans planerar och

Publicerad i Alla talare, Ämnesintegration, Gymnasium, Tisdag

Ett starkt ledarskap och en tydlig pedagogisk struktur – hur demokratiskt är det?

Tisdag kl. 14.00-15.00 Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Skolledare Taggar: Demokrati Hur hanterar man den hårfina balansen mellan en organisation som är flexibel och en organisation som är kaotisk?   Talare Ian Birch Verksamhetkonsult Ledarskap och Lärande IST AB Webbplats: ist.com      

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Litteratur och läsning på förskolan

Tisdag kl. 15.30-16.30 Målgrupp: Förskola Taggar: Demokrati, Digitalisering Vilka förutsättningar är viktiga för att skapa en bra läsmiljö? Hur väljer man rätt böcker? Vad är ett boksamtal – och hur gör man? Bokstunden på förskolan kan med ett medvetet arbetssätt vara såväl

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Förskola, Tisdag

Studiehandledningens betydelse, arbetsmetoder och mål

Onsdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati Hur kan vi få nyanlända elever att nå målen med hjälp av studiehandledning på deras modersmål? Vem har rätt till studiehandledning och vad betyder det egentligen för eleven. Vi

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Särskola, Skolledare

Att skapa en skola för alla

Onsdag kl. 10.30-12.00 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering, NPF I dagens skola räknar man med att 5-10% av eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som t.ex. ADHD, ASD, dyslexi eller dyskalkyli. Många av dessa elever upplever

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Elevhälsa, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, NPF, Onsdag, Skolledare

Att vända en negativ spiral – går det?

Tisdag kl. 15.30-16.30 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati Elever med en tid av misslyckanden i skolan får chansen att vända den negativa spiralen med hjälp av MTM (Mental Träning i Matematik), utmaningar på rätt nivå och ett formativt arbetssätt.

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare, Tisdag

Tillbaka till framtiden?

Tisdag kl. 14.00-14.45 Onsdag kl. 15.30-16.30 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Digitalisering Forskning pekar på att 47% av allt vi gör idag skulle kunna ersättas av robotar. Arbetsmarknaden är i ständig rörelse, yrken försvinner och yrken tillkommer. Maskinerna började

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Kvarteret Marmen – Ett temaarbete

Tisdag kl. 12.30-13.15 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering, NPF Hur vi på Lucksta skola fått tillbaka det tematiska arbetet för årskurserna 4-6 genom att möta eleverna där de är idag med digitalisering och gamification. Vi testade redan

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Skolledare, Tisdag

Det synliga barnet – Barns perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet

Onsdag kl. 15.30-16.30 Målgrupp: Förskola Taggar: Demokrati, Kvalitetsarbete i förskolan Teoretiska perspektiv och praktiska exempel varvas för att beskriva hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att säkerställa att barns perspektiv tas tillvara i kvalitetsarbetet.   Talare Martina Lundström Pedagogista och utbildningskonsult

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Förskola, Kvalitetsarbete i förskolan, Onsdag

Inspirationsföreläsning projektarbete

Tisdag kl. 10.30-11.15 Onsdag kl. 14.00-14.45 Målgrupp: Förskola Taggar: Demokrati En avdelnings projektarbete under ett års tid. Tillvägagångssätt, framgångsfaktorer, svårigheter och erfarenheter från verkligheten.   Talare Anna Hedell Förskollärare Robäckens förskola          

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Förskola

Siffror, tecken och digitala verktyg

Onsdag kl. 15.30-16.30 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare Taggar: Digitalisering Motivation, engagemang och tillgänglig lärmiljö med digitala verktyg. Pedagogisk idé, konkreta exempel och digitala verktyg för att skapa en tillgänglig och motivationshöjande lärmiljö inom matematiken.   Talare Katarina Eriksson Förstelärare med

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Skolledare

Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv

Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare Taggar: Digitalisering Konkreta exempel på hur ett reflekterande samt språkutvecklande arbetssätt i undervisningen kan ske, där kreativiteten flödar och förmågorna är i fokus via olika digitala verktyg. Ett arbetssätt som inkluderar och motiverar

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Skolledare

Förändrad lärmiljö och motivation i naturvetenskap och teknik

Tisdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Digitalisering, NPF Utan intresse, engagemang och motivation går lärandet minst sagt trögt. Vi kommer att prata om resultat och slutsatser från ett utvecklingsarbete med följeforskning där vi intresserat oss för dessa viktiga aspekter

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Tisdag

Programmering är inget för mig, eller?

Tisdag kl. 14.00-14.45 Onsdag kl. 14.00-14.45 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Särskola Taggar: Digitalisering Känner du att programmering är något främmande och något som inte är för dig? Under vår föreläsning kommer vi att visa hur ni redan idag jobbar med

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Särskola, Tisdag

Lärande och läromedel på individens villkor

Tisdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Digitalisering Skapa en sammanhållen och inkluderande lärmiljö för elever och lärare. Med Gleerups nya digitala läromedel får eleverna ett läromedel som anpassar sig efter varje individ och du som lärare kan

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Skolledare

En skola för alla

Tisdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati, NPF Eleverna ska kunna känna sig lyckad och rak i ryggen när de lämnar Vibackeskolan Systematiskt värdegrundsarbete med utgångspunkt i det kollegialt lärande som vilar på långsiktighet, systematik. Målet är

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Skolledare, Tisdag

Flerspråkighet, alla barn, alla språk, alla dagar

Onsdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3 Taggar: Digitalisering Skapa bästa tänkbara förutsättningar för att stimulera barns flerspråkiga utveckling på förskolan. Mahroo kommer att dela med sig av konkreta exempel på arbetssätt som främjar flerspråkighet och ge en tydlig bild om

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Onsdag

Pedagogisk drama

Tisdag kl. 15.30-16.30 Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Särskola Taggar: Demokrati, NPF Ett lustfyllt verktyg som bejakar elevens kreativitet och lärande Dramaövningar är bra för elever som har svårt att öppna sig och ta plats i den ”traditionella”

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, NPF, Onsdag, Skolledare, Tisdag

För alla i skolan

Tisdag kl. 10.30-11.30 – INSTÄLLD Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare Taggar: NPF Hur skapar vi en skola för alla elever? Att inkludera innebär att skapa relation, anpassa lärmiljö och undervisning, samt ha stöd inom verksamheten. Hur gör vi detta

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Skolledare, Tisdag

Empatiutveckling med djurinriktat värdegrundsmaterial

Tisdag kl. 12.30-13.15 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Särskola, Skolledare Taggar: Värdegrundsmaterial Flera studier bekräftar att förmåga till empati förebygger våld, mobbing och psykisk ohälsa. Alla barn behöver hjälp med att utveckla sin empati och det sker lättast med riktade övningar. REDE

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Särskola, Skolledare, Tisdag, Värdegrund, Värdegrundsmaterial

Elevaktiv matematik

Onsdag kl. 12.30-13.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering, NPF Hur får vi aktivare elever i matematikklassrummet? Vad jag ser som framgångsfaktorer för att utveckla och synliga förmågorna. Vad ska eleverna ha med sig inför framtiden? Hur kan

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, NPF, Onsdag, Skolledare

Elevdelaktighet och elevaktivitet i NO undervisningen

Tisdag kl. 10.30-11.30 Onsdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Grundskola 4-9, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering Kan delaktighet i planering och genomförande av undervisningen bidra till ökat engagemang, ansvarstagande och lärande hos eleverna? Hur kan man få eleverna att äga sitt lärande och ta ansvar för

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Grundskola 4-9, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Inkluderas alla?

Tisdag kl. 09.00-09.45 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati Inkluderas alla i dagens sex och samlevnadsundervisning? Åsa och Morgan berättar om sitt arbete och ger konkreta tips på hur man enkelt kan förändra undervisningen. I föreläsningen beskriver Åsa och

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare, Tisdag

Rörelseprojektet i Sundsvall

Onsdag kl. 14.00-14.45 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare Taggar: NPF, Rörelse Rörelseprojektet i Sundsvall – Varför fysisk aktivitet i skolundervisningen? – Så har S:t Olofsskolan och Södermalmsskolan arbetat i Rörelseprojektet – Tips för att införa daglig rörelse för alla elever

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Rörelse, Skolledare

LSL – Leka sig till lärande

Tisdag kl. 10.30-11.30 Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Förskola Taggar: Digitalisering Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen i skolan. Min förskolevariant är LSL… Att leka sig till lärande är ett vardagligt arbetssätt

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Förskola, Tisdag

En passande skolgång för alla

Tisdag kl. 10.30-11.15 Onsdag kl. 09.00-09.45 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati Brobyggare som arbetar med eleven i fokus.   Talare Siham Abdul Aziz       Maliheh Baniameri       Azad Zarah,

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Programmera mera

Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Digitalisering Hur lär man ut programmering genom TV? Hur gör man ett TV-program om programmering utan krav på förkunskaper eller tillgång till teknik? Vad är viktigast att börja med och hur

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag

Elevens rätt att utvecklas så långt möjligt

Onsdag kl. 09.00-09.45 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Digitalisering, Elevinflytande Möjligheten att med hjälp av digitala verktyg skapa förutsättningar för individualisering som ett led i att utvecklas så långt som möjligt i måluppfyllelsen. Vi vill ge er verktyg kring hur eleverna:

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Elevinflytande, Grundskola 4-9, Gymnasium, Onsdag, Skolledare

Förutsättningar, krav och möjligheter i klassrummet: didaktiska perspektiv på pojkars underprestationer i skolan

Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati Flickor lyckas bättre i skolan och har högre meritvärden än pojkar vilket gör att de lättare får tillträde till universitet, högskolor och arbetsmarknad. Det finns ett samband mellan lärande,

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare

Musik som redskap i lärande

Onsdag kl. 15.30-16.30 Målgrupp: Förskola, Grundskola F-3, Grundskola  4-9, Särskola Taggar: NPF, Musik Varför ska det vara så svårt att lära sig att spela ett instrument. Varför är många instrument så krångliga att spela på? Tänk om instrumenten var anpassade för människor?

Publicerad i Alla talare, Förskola, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Onsdag, Särskola

Yogasagor för barn

Onsdag kl. 09.00-09.45 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa Taggar: Idrott, Hälsa, Kultur Kultur och idrott i kombination på ett lekfullt och fantasieggande sätt Anna-Karin kommer att berätta om Yogasagor för barn – boken och kortleken som är till för pedagoger, idrottsledare

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Hälsa, Idrott, Kultur, Onsdag

No education without relation

Tisdag kl. 15.30-16.15 Onsdag kl. 14.00-14.45 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa Taggar: Demokrati Ett deltagande samtal om hur lärare bygger förtroende och varför det är viktigt för demokratin. För alla barn är det inte självklart att ha förtroende för

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Tisdag

Förutsättningar, delaktighet och möjligheter i fritidshemmets lärmiljö

Onsdag kl. 14.00-14.45 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Särskola Taggar: Demokrati, NPF Barnens delaktighet har varit en stor drivkraft för mig och det är något som genomsyrar allt arbete jag gör. För skolorna där jag arbetat har det inneburit att barnen är delaktiga i

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Förskola, Fritidshem, NPF, Särskola

Programmering som en röd tråd från förskoleklass till årskurs 6

Tisdag kl. 12.30-13-15 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Särskola Taggar: Digitalisering Erik berättar om hur de på Skönsmons skola planerar att lägga upp arbetet med programmering i förskoleklass till årskurs 6 utifrån de nya skrivelserna i läroplanen. Han kommer att

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Särskola, Tisdag

Workshop i Muntligt berättande

Tisdag kl. 10.30-11.15 Onsdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati, NPF Du får metoder/verktyg för att arbeta med Muntligt berättande Vi gör olika berättarövningar. Hur man kan använda röst/kropp/fantasi/kreativitet i berättande.   Talare Kristin

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, NPF, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag, Workshops

Reflekterande samtal i ett digitalt klassrum

Tisdag kl. 09.00-10.00 Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Digitalisering Vad vill du att digitaliseringen av ditt klassrum ska leda till? I mitt fall ville jag ha fler reflekterande samtal mellan eleverna. Under föreläsningen kommer jag

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag