Kategori: Alla talare

En passande skolgång för alla

  Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati Brobyggare som arbetar med eleven i fokus.   Talare Siham Abdul Aziz, Azad Zarah, Robel Alem, Thaeer Yassin, Fadumo Hassan, Malihe Beniamiri Brobyggare, en länk mellan skola,

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Särskola, Skolledare

Programmera mera

Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Digitalisering Hur lär man ut programmering genom TV? Hur gör man ett TV-program om programmering utan krav på förkunskaper eller tillgång till teknik? Vad är viktigast att börja med och hur

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag

Elevens rätt att utvecklas så långt möjligt

  Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Digitalisering, Elevinflytande Möjligheten att med hjälp av digitala verktyg skapa förutsättningar för individualisering som ett led i att utvecklas så långt som möjligt i måluppfyllelsen. Vi vill ge er verktyg kring hur eleverna: skriver egna

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Elevinflytande, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare

Förutsättningar, krav och möjligheter i klassrummet: didaktiska perspektiv på pojkars underprestationer i skolan

  Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati Flickor lyckas bättre i skolan och har högre meritvärden än pojkar vilket gör att de lättare får tillträde till universitet, högskolor och arbetsmarknad. Det finns ett samband mellan lärande, lärmiljö och

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Skolledare

Musik som redskap i lärande

Onsdag Målgrupp: Förskola, Grundskola F-3, Grundskola  4-9, Särskola Taggar: NPF, Musik Varför ska det vara så svårt att lära sig att spela ett instrument. Varför är många instrument så krångliga att spela på? Tänk om instrumenten var anpassade för människor? Tänk om…

Publicerad i Alla talare, Förskola, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Onsdag, Särskola

Yogasagor för barn

Onsdag Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa Taggar: Idrott, Hälsa, Kultur Kultur och idrott i kombination på ett lekfullt och fantasieggande sätt Anna-Karin kommer att berätta om Yogasagor för barn – boken och kortleken som är till för pedagoger, idrottsledare och/eller föräldrar

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Hälsa, Idrott, Kultur, Onsdag

No education without relation

  Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa Taggar: Demokrati Ett deltagande samtal om hur lärare bygger förtroende och varför det är viktigt för demokratin. För alla barn är det inte självklart att ha förtroende för vuxna – vilka konsekvenser får

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium

Ett inbjudande fritidshem

  Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Särskola Taggar: Demokrati, NPF Vad säger rummet? Hur stor betydelse har miljön för att barnen ska trivas? På Kyrkmons skola har vi skapat ett fritidshem med inbjudande miljöer för olika ändamål. Vi har flera barn med svårigheter och

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Förskola, Fritidshem, NPF, Särskola

Programmering som en röd tråd från förskoleklass till årskurs 6

  Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Särskola Taggar: Digitalisering Erik berättar om hur de på Skönsmons skola planerar att lägga upp arbetet med programmering i förskoleklass till årskurs 6 utifrån de nya skrivelserna i läroplanen. Han kommer att dela med

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Särskola

Workshop i Muntligt berättande

  Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati, NPF Du får metoder/verktyg för att arbeta med Muntligt berättande Vi gör olika berättarövningar. Hur man kan använda röst/kropp/fantasi/kreativitet i berättande.   Talare Kristin Karström Förskollärare/Sagopedagog Kulturskolan  

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, NPF, Särskola, Skolledare

Reflekterande samtal i ett digitalt klassrum

Tisdag kl. 09.00-10.00 Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Digitalisering Vad vill du att digitaliseringen av ditt klassrum ska leda till? I mitt fall ville jag ha fler reflekterande samtal mellan eleverna. Under föreläsningen kommer jag

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Mod att leda med värderingar

Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati, Ledarskap Komplexiteten i samhället och i skolan ökar. Hur kan vi hitta metoder och arbetssätt för att tryggt kunna leda när förändringstakten aldrig tidigare varit så hög? Vi är starkt övertygade

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Gymnasium, Ledarskap, Skolledare

Forumspel – Workshop

  Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati, NPF, Värdegrund En pedagogisk metod för att jobba med värdegrundsfrågor. Forumspel är en typ av rollspel som syftar till att bearbeta orättvisor och konflikter mellan individer. Användandet av

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, NPF, Särskola, Skolledare, Värdegrund

Skrivligheter

Onsdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Grundskola F-3 Taggar: Digitalisering Hur designar vi skrivuppgifter som väcker lust, kreativitet och motivation i förskoleklass och de tidiga årskurserna? Skrivuppgifter som inte ställer krav på vår bakgrund, erfarenhet och sociala status? Utifrån gemensamma upplevelser ökar vi elevernas

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola F-3, Onsdag

Värdeskapande lärande i praktiken på Kyrkmons skola

  Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati Meningsfullt och viktigt på riktigt. Med lärandet i fokus. Kyrkmons skola är med i ett 3-års projekt i Värdeskapande lärande. Karin, Katrine, Linda, Maria och elever berättar om hur

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Särskola, Skolledare

Lärande i förändring och synsätt – hur vi bemöter elever på individnivå med digitala verktyg

  Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering, NPF Renée och Anki arbetar sedan många år med att införa digitala medel i undervisningen men har alltid haft olika fokusområden. Renée har arbetat med att införa det mobila lärandet på gruppnivå

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Skolledare, Tisdag

Datalogiskt tänkande och programmering som effektivt undervisningsstöd

Tisdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Digitalisering Planering, tankar och praktisk användning. Så ger förståelsen kring programmering eleverna bättre förutsättningar och nödvändig kunskap för att verka i ett digitalt samhälle. Hur praktiskt organisera så att datalogiskt tänkande och

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Tisdag

Väl fungerande samarbete mellan föräldrar och pedagoger

Tisdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Skolledare Taggar: NPF Att få till ett bra samarbete mellan föräldrar och pedagoger kan vara svårt. Men det finns saker vi kan göra för att underlätta! Barn med adhd behöver vuxna som drar

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, NPF, Skolledare

Dans i skolan utifrån ett normkritiskt perspektiv

  Målgrupp: Grundskola F-3, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati Ingress Här får du möta Kulturskolans nya satsning på dans i skolan i praktiken. Du får ta del av bakgrunden till satsningen samt prova konkreta övningar. Vad innebär ett normkritiskt perspektiv inom dans? Hur

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Grundskola F-3, Särskola, Skolledare

Massdans 2018

  Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Särskola Taggar: Demokrati För femte året i rad sprider Kulturskolan en dans till eleverna i Sundsvalls skolor Här får du lära dig rörelsematerialet till 2018 års massdans! Oavsett om du är idrottslärare, klasslärare eller fritidspedagog så kan

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Fritidshem, Grundskola F-3, Särskola

Pedagogiska kullerbyttan mot digitalisering

  Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering, NPF Nu ska du få följa med på resan som startar med den pedagogiska kullerbyttan till att idag vara i en digitaliserad miljö. Hur resan påverkat oss, vårt arbete framåt och

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, NPF, Skolledare

Att förundras i naturen genom digitala mötesplatser

  Målgrupp: Förskola Taggar: Demokrati, Digitalisering Miljöns betydelse för barns lärande i ett projekterande arbetssätt Föreläsarna presenterar delar av projekt där ekologisk känslighet och hållbar framtid möts. Miljö och material samt digitala verktyg skapar lustfyllda sammanhang för barnens lärandeprocesser.   Talare Sofia

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Förskola

Framtidens gymnasieskola

Tisdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Gymnasium, Skolledare Anförande om gymnasieskolan av gymnasie- och kunskapslyftsministern.   Talare Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyftsminister Regeringskansliet    

Publicerad i Alla talare, Gymnasium, Skolledare, Tisdag

Digitala verktyg i undervisningen

  Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering, NPF Maria går igenom hur hon jobbar med olika digitala verktyg både som anpassning och i sin undervisning. Tips på appar och hemsidor.   Talare Maria Backlund Lärare och it-inspiratör Runsviks

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Skolledare

Formativ bedömning och elevaktiv undervisning i G-Suite

  Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Demokrati, Digitalisering, NPF Hur kan man använda G-Suite för att jobba med formativ bedömning, direkt feedback och öka elevaktiviteten i undervisningen.   Talare Izabelle Norgren Undervisar i MA och NO samt har tid för mitt

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF

Systematiskt kvalitetsarbete utifrån indikatorerna

  Målgrupp: Fritidshem Taggar: Systematiskt kvalitetsarbete på Fritidshem En beskrivning hur fritidshemmet på Södermalms skola har arbetat med implementering av kvalitetsindikatorerna.   Talare Maria Lehman Fritidspedagog Södermalms skola Webbsida: sundsvall.se/utbildning-och-forskola/grundskola/alla-grundskolor-kommunala/sodermalmsskolan-f-3/   Carin Norström Lindström Fritidspedagog Södermalms skola    

Publicerad i Alla talare, Fritidshem, Systematiskt kvalitetsarbete

Barn lär sig av att lyckas

  Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare Taggar: NPF, Lärmiljö och organisation Hur kan vi arbeta proaktivt för att minimera hinder för inlärning och utveckling? Elever har rätt till stöd och anpassningar för att klara av sitt skolarbete, men ibland

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Lärmiljö och organisation, NPF, Skolledare

Genre i förskoleklass

  Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3 Taggar: Språkarbete När S:t Olofsskolan blev en modell- och forskarskola så fördjupade vi oss i genre och de positiva resultaten det har gett i läs- och skrivutveckling. Detta har resulterat i en röd tråd för hela

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Språkarbete

Musik och Kommunikation

  Målgrupp: Förskola Taggar: Demokrati Musik är ett eget språk som når över alla gränser. Föreläsningen handlar om hur man med enkla medel kan skapa musik i förskolan. Den belyser starkt att musik i förskolan handlar om engagemang, och att vi som

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Förskola

Nyanlända elever i Sundsvall

  Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati, Nyanlända elevers lärande Hur ser nuläget ut kring undervisningen av nyanlända elever i Sundsvall? Vilka styrkor och utvecklingsområden har vi? I mars 2017 tillsattes en samordnare i Sundsvalls kommun med

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Nyanlända elevers lärande, Skolledare

Ute är inne

  Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Digitalisering, Utomhuspedagogik Platsbaserat lärande med riktiga upplevelser. Vi pratar om det nödvändiga för att eleven ska vilja och kunna ta emot undervisningen och uppskatta upplevelsen. Vi pratar om vikten av en grundläggande känsla för

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Utomhuspedagogik

Pedagogiska resan mot digitalisering

  Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering Följ med på en resa från Barkers Stockholm till EPA:n i Stöde. Under denna resa lovar jag dig verktyg för att ta klivet in, eller nästa steg i den digitaliserade pedagogiska

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Skolledare

Carro är tillbaka och pratar värdeskapande lärande

  Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati, NPF Det blir viktigt när det är på riktigt – skolan ska inte vara en egen värld Har du ännu inte fått kläm på vad värdeskapande lärande är har du

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, NPF, Särskola, Skolledare

Lets get out

  Målgrupp: Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati, Mångkulturellt Integration, mångfald, ledarskap, unga ledare Lets get out vill öka barn och ungdomars möjligheter i livet och som ledare ge dem verktyg för att kunna göra det på bästa sätt. Genom det

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Gymnasium, Mångkulturellt, Särskola, Skolledare

Med naturen som arena

  Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Demokrati, Utomhuspedagogik En stimulerande lärmiljö för alla sinnen. För oss är naturen det självklara klassrummet. Forskning visar att den fria leken utomhus utvecklar barn både socialt och emotionellt. Att använda sig av naturen

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Skolledare, Utomhuspedagogik

Rötter i nationella minoriteter – det svenska arvet

  Målgrupp: Gymnasium, Skolledare Taggar: Demokrati Var har vi våra rötter i mångfaldens samhälle Sverige har skrivit under Europeiska språkstadgan om nationella minoritetsspråk och EU-konventionen om nationella minoriteter. Dessa dokument har blivit en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Hur mycket känner

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Gymnasium, Skolledare

Våldsbejakande extremism

  Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati Välkommen till en grundläggande föreläsning om våldsbejakande extremism som bland annat kommer att ta upp begrepp, definitioner, organisationer och symboler. Sedan november 2015 finns det, inom Sundsvalls kommun,

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Särskola, Skolledare

Intressera, integrera och involvera genom IKT

Tisdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium Taggar: Digitalisering Digitala verktyg för återkoppling & inkludering i klassrummet Hur kan vi ge god återkoppling? Hur kan vi engagera eleverna? Kan IKT vara en väg mot ”feedback heaven”? Det är de centrala frågorna som

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Gymnasium, Tisdag

Läsa och skriva med digitala verktyg

Onsdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Taggar: Digitalisering, Språkutvecklande arbetssätt Ett språkutvecklande arbetssätt Texten är central i många ämnen. Ibland funkar det utmärkt att “bara” läsa. Texten kan gripa tag i eleverna och leda läsarna in i nya världar.

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Språkutvecklande arbetssätt

ABC för 1-2-3

Tisdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Förskola Taggar: Digitalisering Små barn och bokstäver? Mikaelas barngrupp med 1-3 åringar visade tidigt intresse för likheter och olikheter, särskilt när det kom till sina bokstäver. Hur kan man arbeta med bokstäver i en småbarnsgrupp? Kan man

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Förskola, Tisdag

Från funktionsvariation till funktionsmöjlighet

Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Digitalisering, NPF Vid 32 års ålder fick jag diagnosen ASD+ADHD. Det väckte så mycket nyfikenhet om varför jag var annorlunda att jag gick över från studier

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, NPF, Onsdag, Särskola, Skolledare

Programmering och Integration

Tisdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering Stockholms stads studie ”Skillnadernas Stockholm” visar att barns förutsättningar att klara skolan beror på vilken stadsdel de bor i. När vi startade Programmering Utan Gränser märkte vi att

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Skolledare, Tisdag

Språkligt sårbara elever – anpassningar, verktyg och möjlighet till delaktighet

Onsdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Demokrati, NPF Ökad kännedom och förståelse för vad språklig sårbarhet innebär. Inspiration och verktyg för att arbeta med elever med någon form av språklig sårbarhet till exempel elever med autism, språkstörning, dyslexi

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, NPF, Onsdag

Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning och bedömning

Tisdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Anpassningar och stöd i undervisning och bedömning Enligt skollagen och läroplanen ska undervisningen ge alla elever förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Hur kan man tänka kring detta? I en tid där

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Tisdag

Läsning för alla!

Tisdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium Taggar: Demokrati, Digitalisering, NPF Hur gör man när man har elever i sin klass som inte är intresserade av att läsa? I denna föreläsning delar Jenny Edvardsson med sig av sin undervisningserfarenhet. Hon beskriver hur

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Grundskola 4-9, Gymnasium, NPF, Tisdag

I huvudet på en slöjdlärare – om flippad slöjd och digitala verktyg

Tisdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Taggar: Digitalisering I föreläsningen som tar sitt avstamp för drygt fyra år sen berättar jag hur jag förändrade min undervisning i syfte att möta och utveckla varje elev. Jag kände att jag var

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Tisdag

Digitalt lärande och kollegialt lärande

Onsdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Grundskola 4-9 Taggar: Digitalisering Är du nyfiken på hur digitalt lärande kan se ut i en slöjdsal och hur kollegialt lärande kan fungera i form av Lokala Utvecklings Center då är det här föreläsningen för dig! De senaste

Publicerad i Alla talare, Digitalisering, Grundskola 4-9, Onsdag

Hur kan vi tänka smartare inom befintliga ramar?

Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering, NPF, Entreprenöriellt lärande En skola för alla, eller en skola för var och en? Genom att tänka annorlunda inom befintliga ramar, kan vi komma åt stora förändringar i skolan,

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Entreprenöriellt lärande, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, NPF, Onsdag, Skolledare

Bild: en demokratisk rättighet

Tisdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium Taggar: Demokrati, Digitalisering Bildanalys i teori, praktik och bedömning Bildspråket är ett kommunikationsverktyg lika viktigt som matematikens, vetenskapens eller litteraturens språk. Hur ger vi eleverna de verktyg de behöver för att navigera i en bildtät

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Grundskola 4-9, Gymnasium, Tisdag

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Tisdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola F-3 Taggar: Demokrati, Digitalisering, Språkutveckling Hur kan man utmana elever som kommit långt i sin språk- och kunskapsutveckling så att de som just börjat läsa eller är nyanlända också tycker det är lärorikt och utvecklas? Med utgångspunkt

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Grundskola F-3, Språkutveckling, Tisdag

Neurolärarskap – hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?

Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Taggar: Demokrati, Digitalisering, NPF Nutidens paradox är att hjärnforskningen går framåt i rasande takt. Hjärnor i kreativt samarbete blir allt viktigare både i skolans värld och

Publicerad i Alla talare, Demokrati, Digitalisering, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, NPF, Onsdag, Särskola, Skolledare