Kategori: Tisdag

Pedagogen som lärmiljö

Tisdag kl. 14.00-15.00 Onsdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Särskola, Skolledare Forskning visar att pedagogens kompetens som lärmiljö har stor betydelse för barns utveckling, lärande och delaktighet i förskolans verksamhet. Erfarenheter och lärdomar utifrån vårt projekt där vi arbetat med

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Onsdag, Särskola, Tisdag

Dyslexi, möjligheter, förmågor och styrkan i att vara olika

Tisdag kl. 12.30-13.30 Onsdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Tidig upptäckt av dyslexi gör det möjligt för eleven att slippa läs och skrivsvårigheter. Samtidigt behöver vi prata om dyslexins förmågor och möjligheter för att

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Traineeresan – utifrån och in i organisationen

Tisdag kl. 10.30-11.15 Onsdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Är du nyfiken på hur unga medarbetare upplever dagens möjligheter såväl som utmaningar inom förskolan/skolans värld? Varmt välkommen att lyssna på årets traineer som,

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Barnjazz

Tisdag kl. 12.30-13.15 Onsdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare För att spela jazz eller annan improviserad musik krävs delvis andra typer av färdigheter än i andra musikaliska praktiker. En musikform där alla musiker har möjlighet att vid varje

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Sång som ett superverktyg för livet

Tisdag kl. 15.30-16.15 Onsdag kl. 12.30-13.15 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3 Tänk vad bra att ha ett inre bibliotek proppfullt av VIKTIGA saker. Saker som har betydelse för hela livet. Sångworkshop för dej som jobbar med barn i de lägre åldrarna. Här

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Onsdag, Tisdag

Skåda fågel med klass

Tisdag kl. 10.30-11.15 Onsdag kl. 09.00-09.45 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Särskola Att skåda fågel är ett roligt sätt att följa årstidernas gång och att lära känna de arter som lever i skolans närmiljö. Naturen är bästa klassrummet och flera av

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Tisdag

Förändringsledning och transformation av skolväsendet i en digitaliserad värld

Tisdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare För att kunna vara delaktiga i ett föränderligt och modernt samhälle behöver alla barn och elever, unga som vuxna, ges samma förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Av denna

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Skolledare, Tisdag

Flera språk i förskolans vardag – myter och modeller

Tisdag kl. 14.00-15.00 Onsdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Förskola Katarina Nygren, logoped och Matthew Knafelc, modersmålslärare, samtalar om flerspråkighet, språklig sårbarhet och vikten av samverkan när vi utforskar våra språk.   Talare Katarina Nygren Logoped BES, Barn-, elevhälsa och stödteam Sundsvalls kommun

Publicerad i Alla talare, Förskola, Onsdag, Tisdag

Mitt klassrum i världen

Tisdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Dare to jump! Att våga! Följ med in i mitt klassrum och den globala, digitala resa som började dagen då jag vågade hoppa och tog mig utanför min “comfort zone” och blev digital

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Tisdag

Barn, rum och pedagoger – om förskolan som ett plats för undervisning och lärande

Tisdag kl. 10.30-11.30 Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Förskola, Skolledare Föreläsningen kommer att handla om fysiska lärmiljöer i förskolan. Hur kan man planera och utforma platser, rum och material i förskolan som stimulerar och utmanar barns kreativitet och lärande? Hur kan man förstå

Publicerad i Alla talare, Förskola, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Jippi! En Hjälpande Hand & Digitalt Stöd

Tisdag kl. 12.30-13.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Vi kommer att dela med oss av ögonblick från vår vardag i klassrummet, kopplat till skrivutveckling. Med en digital arena som bas, får ni hänga med på ett äventyr där eleverna utifrån gemensamma

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Tisdag

Studielänken – studier för elever med psykisk ohälsa och/eller funktionsvarianter

Tisdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Gymnasium, Elevhälsa Studielänken startade som ett utvecklingsprojekt med bidrag från SPSM. Syftet är att stötta unga vuxna som riskerar att ”falla mellan stolarna”. Vi anpassar och skräddarsyr studieupplägg i nära samarbete med syv och andra pedagoger på

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Gymnasium, Tisdag

Partnerskap Sundsvalls kommun och Makunduchi Zanzibar

Tisdag kl. 09.00-09.45 Onsdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Sundsvall tillsammans med Makunduci Zanzibar. Hur utveckla skola och elevers lärande Att arbeta med kvalitets- och demokratiutveckling i långväga partnerskap med skolutveckling som fokus. Systematiskt kvalitetsarbete, föräldrasamverkan och tjejers

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Musiksamlingen som blev till en musikal

Tisdag kl. 09.00-09.45 Onsdag kl. 14.00-14.45 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Särskola, Skolledare ”All inclusive” med hjälp av musiken. Musiken är ett verktyg som synliggör och tar oss med på en spännande och kreativ resa. En föreläsning om hur vi med hjälp

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Barns fysiska aktivitet: ett samhällsansvar

Tisdag kl. 15.30-16.30 Onsdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Förskola, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Föreläsningen berör barns hälsa och fysiska aktivitet och vad samhället kan göra för att främja barns fysiska aktivitet.   Talare Daniel Berglind Forskar på Karolinska Institutet, Institutionen

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag

UR:s NPF-satsning Superungar

Tisdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Hösten 2018 gjorde UR en stor satsning för att öka förståelsen för att leva med neuropsykiatrisk diagnos, till exempel adhd och autism. I oktober lanserades tv-serien Superungar, där komikern Måns Möller åker

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Att utveckla vår skola

Tisdag kl. 15.30-16.15 Onsdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare Hur vi tillsammans jobbar med Vklass och G Suite för optimalt lärande utifrån framgångsfaktorer och forskning. Berättar hur vi gjort för att utveckla pedagogiken och bedömningen. Vi har under en

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Källkritiskt förhållningssätt i en digital lärmiljö

Tisdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium Den digitala utvecklingen går fort och vi lever i ett föränderligt medielandskap. Senaste åren har begrepp som filterbubblor, alternativa fakta och fake news diskuterats flitigt, men vad innebär de egentligen? Hur

Publicerad i Alla talare, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Tisdag

Digitala lärmiljöer i förskolan

Tisdag kl. 12.30-13.30 Onsdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Förskola Förskolan har som uppdrag att ge barnen digital kompetens och att använda digitala verktyg på sätt som är stimulerande och fördjupar barnens möjlighet till lärande. Så hur gör vi i praktiken? På vilka sätt kan digital

Publicerad i Alla talare, Förskola, Onsdag, Tisdag

Att spela roll – en föreläsning om medarbetarskap och självledarskap

Tisdag kl. 15.30-17.00 Onsdag kl. 08.30-10.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Det pedagogiska yrket, professionen utan färdigskrivet manus. Vill du få ökad tillgång till: Din egen yrkeskompetens Glädje och energi i din yrkesvardag Glädje och professionellt

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Cirkusmatte –fördjupad förståelse för matte och en alternativ inlärningsmetod genom cirkuspedagogik

Tisdag kl. 15.30-17.00 Onsdag kl. 10.30-12.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Särskola   För att bygga en tvåvåningspyramid behövs tre akrobater, två på botten och en på toppen. Om det istället är tio akrobater i botten, hur många akrobater behövs

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Särskola, Tisdag

Workshop i G Suite

Tisdag kl. 10.30-11.15 Onsdag kl. 14.00-14.45 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Hands on Workshop med Chromebooks och G Suite verktyg   Talare Joakim Abrahamsson Head of Google for Education Google Webbplats: www.google.se/edu        

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Mer rörelse till och från skolan – så får du piggare och gladare elever

Tisdag kl. 09.00-09.45 Onsdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare Frågor som rör trafik, hälsa och miljö är komplexa samhällsfrågor som inte alltid är lätta att lösa, men samtidigt är det trots allt väldigt enkelt. Barn och vuxna

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Barnboken – Att inspireras av experter och sedan publicera en egen barnbok

Tisdag kl. 14.00-15.00 Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Eleverna låter sig inspireras av riktiga författare och riktiga barnböcker. Sedan tar de med sig alla smarta idéer in i sitt eget berättande. Jag berättar steg för steg hur arbetet med

Publicerad i Alla talare, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Tisdag

NE i skolan

Tisdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium Presentation av NE:s unika kunskapstjänster och nyutvecklade digitala läromedel NE erbjuder ett ekosystem av digitala tjänster för lärare och elever i alla åldrar, från förskola till universitet. NE:s kunskapstjänster omfattar uppslagsverk, ordböcker, filmer och

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Gymnasium, Tisdag

Föräldramottagningen kan ställa till det för pedagoger

Tisdag kl. 11.45-12.15 Onsdag kl. 11.45-12.15 Plats loungen bortanför restaurangen. Målgrupp: Skolledare Många föräldrar kontaktar Föräldramottagningen efter kontakter med barnens skola. Till exempel kan föräldern känna sig oförstående inför den beskrivning man fått av sitt barn i skolsituationen och helt vilsen i

Publicerad i Alla talare, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Geek girl we build the future

Tisdag kl. 15.30-16.30 Onsdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Vad är Geek girl Sundsvall och hur jobbar man med digitalisering på ett enkelt och lustfullt sätt i klassrummet? Geek Girl Sundsvall blev årets IT-profil 2018 i Sundsvall. Mia

Publicerad i Alla talare, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Tisdag

Fokus på empati – kostnadsfritt värdegrundsmaterial

Tisdag kl. 15.30-16.15 Onsdag kl. 09.00-09.45 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Särskola, Skolledare REDE – Respekt Empati Djur Etik – värdegrundsmaterialet som utvecklar empatisk förmåga och respekt för djur och människor. Ge eleverna verktyg att hantera konflikter och känslor bättre! Med

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Digital skola – från vision till verklighet

Tisdag kl. 12.30-13.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Digitaliseringen är en genomgripande förändringsresa som påverkar i stort sett alla delar av skolans uppdrag och utveckling. För att lyckas leda hela sin organisation från digital vision till digital verklighet krävs

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Skolledare, Tisdag, Utställarpresentationer

Skolans ljudmiljö, att höra och höras

Tisdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Hur påverkas arbetsminne, inlärning och röstanvändning av ljudmiljön i klassrummet? Alla elever ska ha samma förutsättningar att följa med i undervisningen, och ingen ska behöva prestera sämre på grund av att

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Skolledare, Tisdag, Utställarpresentationer

Att inspirera & motivera med social träning & relationer!

Tisdag kl. 12.30-13.30 Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9 Hur får vi eleverna motiverade och vilka är nycklarna? Vågar vi tänka utanför boxen och hur går det i så fall till? Hur bekräftar vi eleverna så att de känner att

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Tisdag

Teknikdidaktik i förskolan värld

Tisdag kl. 10.30-11.15 Onsdag kl. 09.00-09.45 Målgrupp: Förskola Vad är vardagstekniken i förskolan? Tekniken finns runt om omkring oss hela tiden….. men ser vi den? Vi reder ut begreppet teknik och på vilket sätt man kan arbeta med teknik i förskolan.

Publicerad i Alla talare, Förskola, Onsdag, Tisdag

Lärares yrkesetik

Tisdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Särskola Som lärare tvingas du ständigt till etiska ställningstaganden. Det gäller inte bara i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning utan också i frågor som rör prioriteringar av innehållet

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Särskola, Tisdag

Bredsands Brobyggare ”Detta är inte bara en skola – det är vår familj”

Tisdag kl. 09.00-09.45 Onsdag kl. 14.00-14.45 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Skolan ska lyckas med alla elever. I Bredsand strax utanför Sundsvall hade man svårigheter med framför allt en grupp elever – de somaliska. Detta

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

#viberättar – så kan en kampanj mot näthat användas i arbetet med skolans likabehandlingsplan och värdegrund

Tisdag kl. 10.30-11.30 Onsdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Hat, hot och trakasserier som sker på nätet är vardag för många barn och unga idag. De konflikter och svåra situationer som uppstår online kan få stora konsekvenser IRL

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Pedagogiskt ledarskap är inte ett enhetligt begrepp i förskolan

Tisdag kl. 12.30-13.30 Onsdag kl. 15.30-16.30 Målgrupp: Förskola, Skolledare Om uppgifts – eller relationsbaserat ledarskap i förskolan, organisatoriskt medarbetarbeetende och ledar/medarbetarteorin Förskolans ledarskap är sällan något som utrymme i debatten kring ledarskap i skolväsendet. Föreläsningen riktar sig till förskolechefer som vill

Publicerad i Alla talare, Förskola, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Individanpassning i klassrummet

Tisdag kl. 09.00-09.45 Onsdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Förskola, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Om olika metoder passar olika elever, varför bara välja en? Blended learning kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Varje lärare har sitt sätt att undervisa. Precis

Publicerad i Alla talare, Förskola, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag, Utställarpresentationer

Hållbar IT – en viktig hjärtefråga

Tisdag kl. 14.00-14.30 Onsdag kl. 12.30-13.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Tillgång till teknik kan förbättra människors liv och effektivisera samhällsfunktioner. Vi på Atea ser det som vårt uppdrag att bygga Sverige med IT och

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag, Utställarpresentationer

Regionalt samarbete; en framgångsfaktor vid utveckling av fjärrundervisning

Tisdag kl. 12.30-13.30 Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare En presentation av Mediacenter och Region Västerbottens arbete med utvecklingen av fjärrundervisningen i Västerbottens län. Erfarenheter av och exempel på hur man kan gå tillväga för att bygga upp

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Undervisning i förskolan

Tisdag kl. 15.30-16.15 Onsdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Förskola Vem har inte känt sig helt förvirrad och osäker… Undervisning i förskolan? Ska det bli lektioner nu eller? Vi rätar ut några frågetecken och tittar på begreppet från olika infallsvinklar. Vi hoppas få

Publicerad i Alla talare, Förskola, Onsdag, Tisdag

Digitalisering, kompetensutveckling och praktiska exempel från Singapore

Tisdag kl. 09.00-10.00 Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare Digitaliseringen av skolan fortsätter snabbt framåt. Hur skolledare leder för digitalisering och hur lärare rent praktiskt arbetar med digitalisering med eleverna i klassrummet står i fokus. Denna presentation består

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag

En till en i mitt språkklassrum

Tisdag kl. 10.30-11.15 Onsdag kl. 15.30-16.15 Målgrupp: Grundskola 4-9 Exempel på och hur jag arbetar i engelska och franska i år 7 till 9 med klasser där alla elever har ett eget digitalt verktyg. Jag kommer att berätta om och beskriva

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Onsdag, Tisdag

Vet du att alla pedagoger i Sundsvall har tillgång till Lexia Provia?

Tisdag kl. 14.00-15.00 Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Särskola Maria Ekström berättar varför och hur hon implementerat Lexia Provia på sin skola samt hur programmet kan hjälpa elever att nå måluppfyllelse i svenska. Maria visar även exempel från

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Särskola, Tisdag

Barnkonventionen & Rättighetsbaserad skola

Tisdag kl. 14.00-15.00 Onsdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Förskola, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare En föreläsning om Barnkonventionen och hur det går att omvandla den till från teori till praktik i skolan.   Talare Mikael Blixt Projektledare idrott och skola UNICEF Sverige

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Pep Skola – ett stöd för mer fysisk aktivitet och bättre matvanor i skolan

Tisdag kl. 12.30-13.30 Onsdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Barn som rör på sig och äter bra har bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Dessutom har skolan som möter alla barn en unik möjlighet

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

När dokumentationen fastnar i skärmen

Tisdag kl. 09.00-10.00 Målgrupp: Förskola, Grundskola F-3 Digitala resurser ger oss i förskolan fantastiska möjligheter att på olika sätt dokumentera vår verksamhet och barnens processer genom gemensamma plattformar, foto och film. Fantastiska möjligheter som också skapat en hel del dilemman kring

Publicerad i Alla talare, Förskola, Grundskola F-3, Tisdag

Lärmiljö för varje elev

Tisdag kl. 12.30-13.30 Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Hur kan vi med enkla medel skapa en lärmiljö för varje elev i och utanför varje klassrum på varje skola? Det handlar om att göra

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Hjärnskap för tonårshjärnan

Tisdag kl. 14.00-15.00 Onsdag kl. 10.30-11.30 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare Tonårshjärnan är unik. Var finns manualen? Det är dags att vi börjar prata om det som främjar tonårshjärnans utveckling. Då kan vi fokusera på det som gör positiv skillnad för

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Rörelseglädje och lärande

Tisdag kl. 10.30-11.30 Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Gerestaskolan vann 2018 priset som ”Årets peppare”, ett pris som delas ut av Generation pep på Idrottsgalan. Här berättar skolans skolledare mer om hur de arbetat för

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Särskola, Tisdag

Massdansen 2019!

Tisdag kl. 14.00-15.00 Onsdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Särskola, Skolledare Dansa loss med ett fyrverkeri av populära dansrörelser!  Oavsett om du är idrottslärare, klasslärare eller fritidspedagog så kan du ha användning av dansen med din elevgrupp. Årets

Publicerad i Alla talare, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

FRÖKEN, JAG VILL BLI INFLUENCER!

Tisdag kl. 09.00-09.45 Onsdag kl. 09.00-09.45 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Hur coachar jag som pedagog elever utan att ta död på framtidsdrömmar? En inspirerande föreläsning om hur man får elever att äga sin egen resa mot framtiden. Vad behöver

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Grundskola 4-9, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

#Fisktanten informerar – Du kan bli smartare

Tisdag kl. 15.30-16.30 Onsdag kl. 14.00-15.00 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Våra barn har idag överlag alltför låga halter av Omega-3 DHA/EPA, vilket påverkar dem på alla möjliga plan; från dåligt immunförsvar och sämre sömn, till

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Diabetes typ 1 i förskola/skola

Tisdag kl. 14.00-14.45 Onsdag kl. 10.30-11.15 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3 Mimmi och Linnéa berättar om hur det är att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1. Hur skolsituationen kan se ut idag för dessa elever.   Talare Mimmi

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Onsdag, Tisdag

Att uppleva världen med Aspergers Syndrom

Tisdag kl. 10.30-11.30 Onsdag kl. 15.30-16.30 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare En resa genom ett autistiskt huvud med reseguiden Henrik Norberg En föreläsning om autism där du inte bara kommer få kunskap utan någonting mycket

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag

Digitalisering och kollegialt lärande

Tisdag kl. 14.00-15.00 Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Grundskola 4-9, Skolledare Är du nyfiken på hur du kan använda Google i din undervisning, hur digitalt lärande kan se ut i en slöjdsal och hur kollegialt lärande kan fungera i form av Lokala Utvecklings

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Väggarnas koreografi och våra framtidsutmaningar

Tisdag mot grundskola/gymnasium kl. 14.00-15.00 Tisdag mot förskola kl. 15.30-16.30 Onsdag mot förskola kl. 10.30-11.30 Onsdag mot grundskola/gymnasium kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare Anna utmanar våra vanligaste föreställningar om skolhus och förskolor, och söker

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Skolledare, Tisdag

Fritidshemmen; om lärmiljöer, personalens uppfattningar och styrdokumentens policyimplementering

Tisdag kl. 12.30-13.30 Onsdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3 Den här föreläsningen handlar om ”fritidslärares” uppfattningar om fritidshemmens lärmiljö och är en totalöversikt av personalens uppfattningar. Underlaget bygger på en enkät som besvarades av cirka 4300 personer från hela landet. Föreläsningen

Publicerad i Alla talare, Fritidshem, Grundskola F-3, Onsdag, Tisdag

Ökad elevaktivitet med digitala verktyg

Tisdag kl. 12.30-13.30 Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare I den här föreläsningen visar och berättar Patricia hur hon använder olika digitala verktyg för att höja elevaktiviteten i klassrummet och för att skapa mer interaktiva moment under lektionerna. Hon ger konkreta exempel

Publicerad i Alla talare, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare, Tisdag

Spela med hjälp av film

Tisdag kl. 09.00-09.45 Onsdag kl. 09.00-09.45 Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Särskola Bli en medmusikant istället för musikmotor Med hjälp av filmer kan du vara en aktiv pedagog under tiden som musiken pågår istället för att vara en musikmotor som

Publicerad i Alla talare, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Tisdag

Kan man bedriva forskning i fysik och teknik redan på gymnasiet?

Tisdag kl. 10.30-12.00 Målgrupp: Gymnasium Vi har alla hört att elever ska bedriva ”forskning” i skolan. Men är det verkligen möjligt för elever att arbeta som forskare och komma fram till nya upptäckter som håller vetenskaplig kvalité? International young physicists’ tournament

Publicerad i Alla talare, Gymnasium, Tisdag