Dyslexi, möjligheter, förmågor och styrkan i att vara olika

Tisdag kl. 12.30-13.30
Onsdag kl. 14.00-15.00

Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare

Tidig upptäckt av dyslexi gör det möjligt för eleven att slippa läs och skrivsvårigheter. Samtidigt behöver vi prata om dyslexins förmågor och möjligheter för att ge en rättvis bild av detsamma.

Dyslexi betyder svårigheter med ord. Men vad beror dyslexi på egentligen och vilka möjligheter finns om dyslexin upptäcks tidigt? För det finns många möjligheter. Genom att lyfta dessa tillsammans med typiska dyslexiförmågor återges en mer heltäckande och rättvis bild av dyslexi som är viktig att förmedla. Inte minst till dem med dyslexi men även till anhöriga, skolan och till arbetsgivare.

 

Talare


© 2017 Fotograf Anna-Lena Ahlström

Sofia Ewerlöf
Verksamhetschef
Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Webbplats: www.prinsparetsstiftelse.se

 

 

 

Publicerad i Alla talare, Elevhälsa, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Onsdag, Särskola, Skolledare, Tisdag