Flera språk i förskolans vardag – myter och modeller

Tisdag kl. 14.00-15.00
Onsdag kl. 14.00-15.00

Målgrupp: Förskola

Katarina Nygren, logoped och Matthew Knafelc, modersmålslärare, samtalar om flerspråkighet, språklig sårbarhet och vikten av samverkan när vi utforskar våra språk.

 

Talare


Katarina Nygren
Logoped
BES, Barn-, elevhälsa och stödteam Sundsvalls kommun

Matthew Knafelc
Modersmålslärare
CFL, Centrum för flerspråkigt lärande Sundsvalls kommun

 

 

 

Publicerad i Alla talare, Förskola, Onsdag, Tisdag