Förändringsledning och transformation av skolväsendet i en digitaliserad värld

Tisdag kl. 12.30-13.30

Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare

För att kunna vara delaktiga i ett föränderligt och modernt samhälle behöver alla barn och elever, unga som vuxna, ges samma förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Av denna anledning antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet i oktober 2017. Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Den här föreläsningen handlar om arbetet med den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet som SKL driver tillsammans med Skolverket och i samarbete med hela skolväsendet.

 

Talare


Annika Agélii Genlott
Forskare, Örebro Universitet inom Informatik, Projektansvarig, SKL för den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

Webbplats: www.skoldigiplan.se
Twitter: @angen_s

 

 

 

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola 4-9, Grundskola F-3, Gymnasium, Skolledare, Tisdag