Program

Mittlärande 2019 arrangeras den 19 och 20 februari. Två fullmatade dagar med många av landets främsta föreläsare inom området skola. Dessutom föreläsningar av ett flertal lokala pedagoger.

Föreläsningarnas syfte är att ge dig som besökare nya tankar och idéer om hur du kan utveckla ditt arbete både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Inspireras av pedagoger från förskolan, grundskolan och gymnasiet, av skolledare, leverantörer och andra med fokus på skolan, idag och imorgon. Ta del av erfarenheter som gjorts i arbetet med barns och elevers lärande.

 

Tema 2019 – Lärmiljöer