Program

Mittlärande 2018 arrangeras den 20 och 21 februari. Två fullmatade dagar med många av landets främsta föreläsare inom området skola. Dessutom föreläsningar av ett flertal lokala pedagoger.

Föreläsningarnas syfte är att ge dig som besökare nya tankar och idéer om hur du kan utveckla ditt arbete både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Inspireras av pedagoger från förskolan, grundskolan och gymnasiet, av skolledare, leverantörer och andra med fokus på skolan, idag och imorgon. Ta del av erfarenheter som gjorts i arbetet med barns och elevers lärande.

 

Tema 2018 – Demokrati / Digitalisering / NPF

Demokrati

Hela skolväsendet vilar på demokratins grund. Demokrati är också med som centralt innehåll i kurs- och ämnesplaner. Dels som kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter, dels för att utveckla demokratiska förmågor.

Digitalisering

Regeringen har beslutat om ändringar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Förändringar med syftet att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Dessa ska tillämpas från och med den 1 juli 2018. När det gäller förskolan pågår en översyn av läroplanen, där digital kompetens kommer att skrivas in.

NPF

Individuellt anpassad pedagogik och lärmiljö är extra viktigt för barn och elever som har någon form av funktionsnedsättning. Därför måste rätt sorts hjälp ges under hela utbildningen i förskola och skola. Pedagogiska strategier och den fysiska miljön spelar en stor och viktig roll.

Dessa tre teman genomsyrar Mittlärande 2018 och blir tillsammans ett stöd för arbetet i förskola och skola. Ett arbete som ska ge alla elever möjligheten att klara av sin skolgång på bästa sätt.

 

Programblad

Ladda ner programmet som pdf

Konferenslokalerna som pdf

 

 

 

 

 

 

 

Öppet hus – HR 2018

HR önskar välkommen till Öppen dialog om hur möta kompetensutmaningen. Kom till Arena för utveckling under trappen-på väg mot stjärnorna vid ingången till utställningshallen.

BoU:s Traineer – ”Glädjeämnen och utmaningar under vår traineeperiod”
Seminarier onsdag 21/1, klockan 10.00-10.30 och 13.30-14.00. Lokal: Spikarna
Anmälan till: rolf.backman@sundsvall.se (max tio platser per seminarium)
Mer information!