Utställarinfo

Välkommen som utställare till Mittlärande 2020!

Här finner du all praktisk information inför mässan. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Adress – Södra Stadsberget 1, Sundsvall
Postadress: Box 858, 851 24  SUNDSVALL

Anmälan – Sista dag för anmälan att delta med monter är fredag den 10 januari.

Avfall vid monterbygge – Utställare och monterbyggare skall själva transportera och sortera överblivet material från uppbyggnad och rivning till anvisad behållare/miljöstation. Gångar får ej blockeras.

Bevakning – Lokalen är larmad, men arrangören ansvarar inte för utställarnas egendom.  

Bilparkering – För utställare och besökare finns i anslutning till lokalerna. Fritt att ställa sig på anvisade parkeringsplatser, inget särskilt tillstånd krävs.

Försäkringar – Sundsvalls Kommun fritar sig allt ansvar för den skada som i samband med mässan kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter. Vi rekommenderar dig att teckna försäkring i ditt försäkringsbolag.

Hotellrum/Boende – Kan bokas på Hotell Södra Berget till konferenspris.
Logi i enkelrum inkl. frukost kr ex moms. Pris kommer
Logi i dubbelrum, per person inkl. frukost, kr ex moms. Pris kommer
Maila till: reception@sodraberget.com eller ring: 060-67 10 00

Inflyttning – Montrarna är tillgängliga för inflyttning måndag 17 februari kl 17.00. Anmäl till Jeanette Larsson när ni önskar tillgång till lokalen. Alla utställare skall vara klara med sina montrar senast tisdag 18 februari kl. 08.00.

KontaktKontaktuppgifter till ansvariga för konferensen

Lokalöversikt – Mailas ut innan konferensstart.

Mat & Dryck – Fika och lunch serveras på angiven plats.

Monternummer – Samtliga utställare tilldelas monternummer. Använd monternumret vid kontakter med Jeanette Larsson, tekniker och leverans av material till Södra berget, etc.

Program – Presenteras på hemsidan

Projektledare – Jeanette Larsson 070-190 35 94

Städning – Utställarna ansvarar själva för städning av sin monter.

Utflyttning – Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande. Utflyttning får tidigast påbörjas onsdag kl. 16.00. Utflyttning skall vara klar kl. 21.00. Vid eventuella frågor, kontakta Jeanette Larsson.

Utrymningsvägar – Det är förbjudet att blockera eller skymma utrymningsvägar, utrymningsdörrar, brandredskap eller skyltar.

Utställaransvarig – Jeanette Larsson 070-190 35 94

Öppethållande utställningshall
Tisdag 18 februari kl. kl. 08.00-16.00
Onsdag 19 februari kl. 08.00-16.00