Intervjuer med föreläsare

Nyhetssajten Voister fanns på plats under Mittlärande och intervjuade några av talarna.

 

Jimmie Nordberg mellanstadielärare på Lucksta skola om när OS kom till Lucksta.


Förstelärare Eva Hygge och Urban Segrén från Gustav Vasa skola i Stockholm berättar att genom datalogiskt tänkande kan programmeringstänket redan nu anammas i alla ämnen, allt från äldre till yngre elever.


Daniel Barker började filma sina genomgångar i matematik för att få mer tid i klassrummet. Nu arbetar han med att utveckla digitala läromedel där även läraren får stöd.


Katarina Eriksson, lärare Alviksskolan i Luleå berättar om bloggen Matte United. Ett samarbete mellan elever i Luleå, Norrtälje och Sundsvall. Där eleverna skapar matematiska problem till varandra och på så sätt ökar motivationen för arbetet i skolan.


Mahroo Khousravi, förskollärare i Mölndal arbetar med en metod som ger barnen kunskap om både sitt och de andra barnens språk. Metoden ger barnen i förskolan en möjlighet att utveckla sitt modersmål.


Användningen av papperslappar med en slags QR-kod på. Det gjorde att Peter Blomqvist, lärare på Stöde skola fick igång diskussionerna och engagemanget mellan sina elever på matematiklektionerna.


Adam Palmquist berättar om hur ett virtuellt klassrum kan vara räddningen för elever som inte vill gå till skolan. Han ger tips om hur olika former av gamification och AR kan göra undervisningen mer intressant.


Patrik Landström, skolområdeschef i Linköping och Mathias Mjörnheim, rektor på Rundsviks skola samtalar om vikten av att lärare och rektorer inför läroplansförändringarna tar digitala verktyg på allvar i undervisningen.