Om Mittlärande

Mittlärande arrangerades den 19-20 februari 2019 på Södra berget i Sundsvall

Norrlands största konferens inom lärande idag genomfördes för sjätte året. Sedan starten 2014 ökar antalet besökare, talare och utställare för varje år.

Detta visar på den efterfrågan som idag finns bland pedagoger, skolledare och andra inom förskola och skola, av att få möjlighet att mötas kring de viktiga frågorna som rör skolutveckling.

 

Målgrupp

Mittlärande riktar sig till förskollärare, lärare, fritidspedagoger, övriga pedagoger inom förskola och skola, skolledare och personal som arbetar med övergripande förvaltningsfrågor. Men även du som arbetar inom andra områden och har ett stort intresse för skola och skolutveckling är välkommen.

 

En mötesplats för inspiration, kollegiala samtal och praktiskt görande

Föreläsningarnas syfte är att ge dig som besökare nya tankar och idéer om hur du kan utveckla ditt arbete både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Det är då också viktigt att vara konferenssmart genom att tillsammans med skolledning och kollegor fundera innan och efter vad ni vill att Mittlärande ska ge. Läs mer om att vara konferenssmart.

En stor del av konferensen består av våra utställare. I mässhallen har du möjlighet att träffa återförsäljare för läromedel, möbler, friskvård och mycket mer.

 

Bakgrund

Efter Läromedelsmässan 2013 skickade AV-media Västernorrland ut en enkät till de som besökt mässan för att ta reda på vad de tyckte om mässan och upplägget av den.

Det var många av besökarna som önskade fler möjligheter att göra något praktiskt själva, samtala med kollegor och ta del av aktuella föreläsare och nyheter inom sitt ämne. Det kom också fram att många tycker det är viktigt med organiserade samtal i samband med det man hör och ser på mässan.

 

Arrangör

Sundsvalls Kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen, genom Mediotek Sundsvall och Net21 (it-pedagogiskt resurscentrum).

 

harstrom_220916_4381-widgetJeanette Larsson och Heléne Oskarsson var nominerade till priset som Årets ambassadör av Sundsvall Businees Awards 2016, för arrangemanget av Mittlärande.