Onsdag 21 februari

Karin Nygårds

Programmera mera

Onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Isabella Södergren

Från funktionsvariation till funktionsmöjlighet

Onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Daniel Barker

Reflekterande samtal i ett digitalt klassrum

Onsdag kl. 09.00-10.00 och tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Liza-Maria Norlin
Pascal Brisson

Mod att leda med värderingar

Onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare


Ingela Åhslund

Förutsättningar, krav och möjligheter i klassrummet: didaktiska perspektiv på pojkars underprestationer i skolan

Onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare


Siham Abdul Aziz
Maliheh Baniameri
Azad Zarah
Robel Alem
Thaeer Yassin
Fadumo Hassan

En passande skolgång för alla

Onsdag kl. 09.00-09.45
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Oskar Gustafsson
Anneli Johansson

Låt eleverna blomstra hand i hand med samhället – genom att involvera entreprenörskap i undervisningen

Onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Maria Lehman, Carin Norström Lindström

Systematiskt kvalitetsarbete utifrån indikatorerna

Onsdag kl. 09.00-10.15
Målgrupp: Fritidshem


Lotta Styvén

Pedagogisk drama

Onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Särskola


Carola Nordström, Katarina Häggström

Med naturen som arena – INSTÄLLD

Onsdag kl. 09.00-09.45
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Skolledare


Fredrik Söderlund

LSL – Leka sig till lärande

Onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Förskola


Elias Drakenberg – Vklass

Ta steget in i Vklass!

Onsdag kl. 09.00-09.45 Förskola


Anna-Karin Widehammar – Bunne Music

Yogasagor för barn

Onsdag kl. 09.00-09.45
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa


Stefan Andersson
Anette Bergman

Elevens rätt att utvecklas så långt möjligt

Onsdag kl. 09.00-09.45
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Stefan Andersson
Anette Bergman

Diskussionsseminarium med inriktning mot ämnet idrott och hälsa Fortsättningspass för de som undervisar i ämnet idrott och hälsa som deltagit i pass 1.

Onsdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium


Patrik Glad – ATEA

Workshop – Kom igång med G Suite

Onsdag kl. 09.00-11.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Mahroo Khousravi

Flerspråkighet, alla barn, alla språk, alla dagar

Onsdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3


Fredrik Sandström

Läsa och skriva med digitala verktyg

Onsdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare


Elinor Kennerö

Att skapa en skola för alla

Onsdag kl. 10.30-12.00
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare


Jenny Sjöberg

Elevdelaktighet och elevaktivitet i NO undervisningen

Onsdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Grundskola 4-9, Skolledare


Karin Murberg, Katrine Nyqvist,
Linda Medelberg, Maria Stål Sundqvist

Värdeskapande lärande i praktiken på Kyrkmons skola

Onsdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Sigrid Tjällgren

Lärmiljö- och lite inspiration

Onsdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Kristin Karström

Workshop i Muntligt berättande

Onsdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Karin Fridholm

Nyanlända elever i Sundsvall

Onsdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare


Elias Drakenberg – Vklass

Ta steget in i Vklass!

Onsdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: åk F-6


Christin Eriksson

Programmering 2018

Onsdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Thord Nossbom

Neurolärarskap – hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?

Onsdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Fotograf: Stefan Tell

Anne-Marie Körling

Samtal, text och undervisningens frågor

Onsdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Katarina Eriksson

Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv

Onsdag kl. 12.30-13.30

Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare


Anna Sterlinger

Hur kan vi tänka smartare inom befintliga ramar?

Onsdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Ian Birch

Ett starkt ledarskap och en tydlig pedagogisk struktur – hur demokratiskt är det?

Onsdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Skolledare


Jimmie Nordberg

Elevaktiv matematik

Onsdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Simon Meurling

Ute är inne

Onsdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Peter Blomqvist, Johan Henriksson

Pedagogiska kullerbyttan mot digitalisering

Onsdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Åsa Mose
Kerstin Meurling

Dans i skolan utifrån ett normkritiskt perspektiv

Onsdag kl. 12.30-13.30

Målgrupp: Grundskola F-3, Särskola, Skolledare


Anna-Karin Noteby
Malin Byström

Lätta på trycket

Onsdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Skolledare


Anna Bendz
Katarina Nygren

Att utforska språket tillsammans

Onsdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Förskola


Mats T Nilsson

Multimodalt lärande

Onsdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: Grundskola 4-9
Bonnier Education


Patrik Glad – ATEA

Workshop – Ta nästa steg med G Suite

Onsdag kl. 12.30-15.00
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Kim Sjöberg

Skrivligheter

Onsdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Grundskola F-3


Mikael Tylmad

Spelprogrammering i undervisningen

Onsdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium


Julia Andersson

Språkligt sårbara elever – anpassningar, verktyg och möjlighet till delaktighet

Onsdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Helena Bäckström

Digitalt lärande och kollegialt lärande – INSTÄLLD

Onsdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Grundskola 4-9


Mona Coldenberg

Smartboard och alla dina digitala verktyg nyttjas tillsammans.

Onsdag kl. 14.00-15.00
Karlsvik


Joel Hammarström

No education without relation

Onsdag kl. 14.00-14.45
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa


Frida Lundin, Karoline Nylander

Projekt Energi

Målgrupp: Förskola


Anna Hedell

Inspirationsföreläsning projektarbete

Onsdag kl. 14.00-14.45
Målgrupp: Förskola


Helen Otterström

Våldsbejakande extremism

Onsdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Linus Westberg

Förutsättningar, delaktighet och möjligheter i fritidshemmets lärmiljö

Onsdag kl. 14.00-14.45
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Särskola


Lennart Johansson
Caroline Blomstedt Lingensjö

Rörelseprojektet i Sundsvall
Onsdag kl. 14.00-14.45
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare


Jenny Eriksson

Musik och Kommunikation

Onsdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Förskola


  

Sofia Nordin, Lena Olofsson, Lotta Stålgren

Att förundras i naturen genom digitala mötesplatser

Onsdag kl. 14.00-14.45
Målgrupp: Förskola


Frida Boström, Sofia Jarl,
Thomas Karlsson
– Technichus

Programmering är inget för mig, eller?

 

Tisdag kl. 14.00-14.45
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Särskola


Martina Lundström

Det synliga barnet – Barns perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet

Onsdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Förskola


Katarina Eriksson
Karin Lundberg Bergstedt

Siffror, tecken och digitala verktyg

Onsdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare


Jeanette Stenwall

Barn lär sig av att lyckas

Onsdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare


Izabelle Norgren

Formativ bedömning och elevaktiv undervisning i G-Suite

Onsdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Marwa Najm
Kia Salomonsson

Studiehandledningens betydelse, arbetsmetoder och mål

Onsdag kl. 15.30-16.15

Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Särskola, Skolledare


Carola Nordström
Ulrika Hermansson

Lets get out
Genomförs som workshop i Friluftsfrämjandets monter i utställningshallen.

Onsdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Asta Grubb
Christina Olsson

Genre i förskoleklass

Onsdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3


Felicia Söderstedt

Tillbaka till framtiden?

Onsdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Eva Nordberg

Maten, mötet och miljön

Onsdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Rickard Edbom

Forumspel – Workshop

Onsdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Sten Bunne – Bunne Music

Musik som redskap i lärande

Onsdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Förskola, Grundskola F-3, Grundskola  4-9, Särskola


Elias Drakenberg – Vklass

Ta steget in i Vklass!

Onsdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: åk 7-9


Peter Olofsson – Haldor

Minecraft: Education Edition och blockprogrammering genom Code Connection

Onsdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium