Onsdag 21 februari

Karin Nygårds

Programmera mera
Hur gör man ett TV-program om programmering utan krav på förkunskaper eller tillgång till teknik? Vad är viktigast att börja med och hur går vi vidare? Karin berättar om hur tankarna har gått och varför programmen ser ut som de gör.

Onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Isabella Södergren

Från funktionsvariation till funktionsmöjlighet
Isabelle berättar om ett eget projekt på LTU, som kommer att resultera i utvecklandet av nya digitala hjälpmedel som kommer att ge en mer välfungerande skolgång och vardag för individer med NPF.

 

Onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Daniel Barker

Reflekterande samtal i ett digitalt klassrum
Vad vill du att digitaliseringen av ditt klassrum ska leda till? Daniel ville ha fler reflekterande samtal mellan eleverna. Under föreläsningen kommer han att berätta hur han har använt tekniken för att nå dit.
Onsdag kl. 09.00-10.00 och tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Liza-Maria Norlin, Pascal Brisson

Mod att leda med värderingar
Komplexiteten i samhället och i skolan ökar. Om att hitta metoder och arbetssätt för att tryggt kunna leda när förändringar aldrig tidigare varit så snabba.
Onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare


Mahroo Khousravi

Onsdag kl. 10.30-11.30


Fredrik Sandström

Läsa och skriva med digitala verktyg
Fredrik föreläser om ett språkutvecklande arbetssätt. Med ganska små medel kan elevernas motivation att läsa öka. Det enklaste och kanske mest effektiva digitala verktyget för att öka motivationen att läsa är filmklippet

Onsdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare


Helena Dal

Onsdag kl. 10.30-11.30


Elinor Kennerö

Onsdag kl. 10.30-12.00


Thord Nossbom

Neurolärarskap – hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?
Vår hjärna är fantastiskt men väldigt dåligt anpassad till dagens samhälle och teknik. Genom är förstå grundkonstruktionen bättre och vilka motriktade krafter som finns, kan vi skapa en bättre arbetsmiljö och även förståelse för vad som händer i lärarens och elevernas hjärnor.

Onsdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Anne-Marie Körling

Samtal, text och undervisningens frågor
Hur man undervisar så att alla elever kan delta.

Onsdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Katarina Eriksson, Linda Starenhed

Onsdag kl. 12.30-13.30


Anna Sterlinger

Hur kan vi tänka smartare inom befintliga ramar?
En skola för alla, eller en skola för var och en?

Onsdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Ian Birch

Onsdag kl. 12.30-13.30


Kim Sjöberg

Skrivligheter
Hur designar vi skrivuppgifter som väcker lust, kreativitet och motivation i förskoleklass och de tidiga årskurserna? Skrivuppgifter som inte ställer krav på vår bakgrund, erfarenhet och sociala status?

 

Onsdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Grundskola F-3


Mikael Tylmad

Onsdag kl. 14.00-15.00


Julia Andersson

Språkligt sårbara elever – anpassningar, verktyg och möjlighet till delaktighet Julia ger inspiration och verktyg för att arbeta med elever med någon form av språklig sårbarhet till exempel elever med autism, språkstörning, dyslexi eller andra språkliga svårigheter. Genom att arbeta tillsammans med eleverna och utgå från deras språkliga behov och förmågor uppnå ökad delaktighet och elevinflytande.

Onsdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Helena Bäckström

Digitalt lärande och kollegialt lärande
Helena berättar om hur digitalt lärande kan se ut i en slöjdsal, där eleverna följer arbetsbeskrivningar, planerar och dokumenterar sin arbetsprocess digitalt. Du får också ta del av Sollentunas sätt att arbeta med kollegialt lärande i Lokala Utvecklings Center.

Onsdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Grundskola 4-9


Martina Lundström

Onsdag kl. 15.30-16.30


Katarina Eriksson

Onsdag kl. 15.30-16.30