Pedagogen som lärmiljö

Tisdag kl. 14.00-15.00
Onsdag kl. 10.30-11.30

Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Särskola, Skolledare

Forskning visar att pedagogens kompetens som lärmiljö har stor betydelse för barns utveckling, lärande och delaktighet i förskolans verksamhet.

Erfarenheter och lärdomar utifrån vårt projekt där vi arbetat med språkutvecklande förhållningssätt i interaktioner mellan pedagoger och barn i förskola.

 

TalareChristina Ekholm Lindberg
Förskolechef
Östersunds kommun

 

 

Publicerad i Alla talare, Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Onsdag, Särskola, Tisdag