Tisdag 20 februari

Karin Pettersson

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning
Hur kan man utmana elever som kommit långt i sin språk- och kunskapsutveckling så att de som just börjat läsa eller är nyanlända också tycker det är lärorikt och utvecklas? Karin beskriver hur eleverna tillägnar sig kunskap och skolspråk i olika genrer där digitala resurser gör undervisningen inspirerande och rolig.

Tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3


Daniel Barker

Reflekterande samtal i ett digitalt klassrum
Vad vill du att digitaliseringen av ditt klassrum ska leda till? Daniel ville ha fler reflekterande samtal mellan eleverna. Under föreläsningen kommer han att berätta hur han har använt tekniken för att nå dit.
 

Tisdag kl. 09.00-10.00 och onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Kalle Larsen

Intressera, integrera och involvera genom IKT
Digitala verktyg för återkoppling & inkludering i klassrummet. Hur kan vi ge god återkoppling? Hur kan vi engagera eleverna? Kan IKT vara en väg mot ”feedback heaven”? Det är de centrala frågorna som Kalle fokuserar på i sin föreläsning.

Tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium


Wern Palmius

Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning och bedömning
Enligt skollagen och läroplanen ska undervisningen ge alla elever förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Hur kan man tänka kring detta?

 

Tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Foto: Kristian Pohl /Regeringskansliet

Anna Ekström

Framtidens gymnasieskola
Anförande om gymnasieskolan av gymnasie- och kunskapslyftsministern.

Tisdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Gymnasium, Skolledare

 


Fredrik Söderlund

Tisdag kl. 10.30-11.30


Ulrika Aspeflo

Tisdag kl. 10.30-11.30


Leif Blomqvist

I huvudet på en slöjdlärare – om flippad slöjd och digitala verktyg
I föreläsningen berättar Leif om hur han förändrade sin undervisning i syfte att möta och utveckla varje elev. Ta del av hur det flippade undervisningssättet blev det som lyckades för Leif. Genom en förändrad undervisning förändrades samtalet i slöjdsalen till att kretsa kring ”varför” snarare än ”hur”.

Tisdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Jenny Edwardsson

Läsning för alla!
I denna föreläsning delar Jenny Edvardsson med sig av sin undervisningserfarenhet. Hon beskriver hur hon skapar en läsundervisning, där alla deltar och där den digitala tekniken finns med som en röd tråd. Konkreta tips och modeller varvas med teoretisk förankring och koppling till skolans styrdokument.

Tisdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium


Isabella Södergren

Programmering och Integration
Programmering Utan Gränser är ett ideellt drivet initiativ med programmeringsworkshops, som samarbetar med skola och föräldrar för att ge fler barn möjligheter till stöd inom detta område. Tillsammans skapar man också integration genom möten.

Tisdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Matilda Åhall

Bild: en demokratisk rättighet
Bildanalys i teori, praktik och bedömning

Tisdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium


Patrik Landström

Tisdag kl. 12.30-13.30


Jill Nyqvist

Väl fungerande samarbete mellan föräldrar och pedagoger
Barn med adhd behöver vuxna som drar åt samma håll. Att få till ett bra samarbete mellan föräldrar och pedagoger kan vara svårt. Men det finns saker vi kan göra för att underlätta!

 

Tisdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Skolledare


Mikaela Sveijer

ABC för 1-2-3
Hur kan man arbeta med bokstäver i en småbarnsgrupp? Kan man arbeta med bokstäver i en småbarnsgrupp? Självklart! Mikaela berättar hur de gjorde, hur arbetet blev ett samarbete mellan det analoga och det digitala.

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Förskola


Kristina Alexandersson

Tisdag kl. 14.00-15.00


Eva Hygge, Urgan Segrén

Datalogiskt tänkande och programmering som effektivt undervisningsstöd
Så ger förståelsen kring programmering eleverna bättre förutsättningar och nödvändig kunskap för att verka i ett digitalt samhälle.

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Adam Palmquist

Tisdag kl. 14.00-15.00


Ian Birch

Tisdag kl. 14.00-15.00


Micke Hermansson

Tisdag kl. 15.30-16.30


Agneta Edwards

Tisdag kl. 15.30-16.30


Cicki Nyberg, Mike Bergström

Tisdag kl. 15.30-16.30