Tisdag 20 februari

Karin Pettersson

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3


Daniel Barker

Reflekterande samtal i ett digitalt klassrum

Tisdag kl. 09.00-10.00 och onsdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Kalle Larsen

Intressera, integrera och involvera genom IKT

Tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium


Wern Palmius

Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning och bedömning

Tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Renée Diaz, Anki Timståhl

Lärande i förändring och synsätt – hur vi bemöter elever på individnivå med digitala verktyg

Tisdag kl. 09.00-10.00

Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare


Caroline Lorentzon

Carro är tillbaka och pratar värdeskapande lärande

Tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Särskola, Skolledare


Mikael Arevius – Gapminder

För en faktabaserad världsbild

Tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Peter Blomqvist
Johan Henriksson

Pedagogiska kullerbyttan mot digitalisering

Tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Camilla Silverbern Nordin, Liselotte Söderlund

Meningsfull fritidsverksamhet för de äldre barnen

Tisdag kl. 09.00-09.45
Målgrupp: Fritidshem


Jenny Eriksson

Musik och Kommunikation

Tisdag kl. 09.00-10.00
Målgrupp: Förskola


Carola Nordström, Katarina Häggström

Med naturen som arena

Tisdag kl. 09.00-09.45
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Skolledare


Åsa Nordlander
Morgan Grafström

Inkluderas alla?

Tisdag kl. 09.00-09.45
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare


Elias Drakenberg – Vklass

Ta steget in i Vklass!

Tisdag kl. 09.00-09.45
Målgrupp: åk 7-9


Patrik Glad – ATEA

Workshop – Kom igång med G Suite

Tisdag kl. 09.00-11.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Foto: Kristian Pohl /Regeringskansliet

Anna Ekström

Framtidens gymnasieskola
Anförande om gymnasieskolan av gymnasie- och kunskapslyftsministern.

Tisdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Gymnasium, Skolledare

 


Fredrik Söderlund

LSL – Leka sig till lärande

Tisdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Förskola


Ulrika Aspeflo

För alla i skolan – INSTÄLLD

Tisdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare


Jenny Sjöberg

Elevdelaktighet och elevaktivitet i NO undervisningen

Tisdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Grundskola 4-9, Skolledare


Leif Blomqvist

I huvudet på en slöjdlärare – om flippad slöjd och digitala verktyg

Tisdag kl. 10.30-11.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Simon Meurling

Ute är inne

Tisdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Ingela Palmqvist-Norberg
och medarbetare

En skola för alla

Tisdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare


Kerstin Urbán Svensson

Att göra sin röst hörd

Tisdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3


Siham Abdul Aziz
Maliheh Baniameri
Azad Zarah
Robel Alem
Thaeer Yassin
Fadumo Hassan

En passande skolgång för alla

Tisdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Kristin Karström

Workshop i Muntligt berättande

Tisdag kl. 10.30.11.15
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Anna Hedell

Inspirationsföreläsning projektarbete

Onsdag kl. 14.00-14.45
Målgrupp: Förskola


Clas Malmström

Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats?

Tisdag kl. 10.30-12.00
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Joakim Hedman – Gleerups

Lärande och läromedel på individens villkor

Tisdag kl. 10.30-11.15
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Jenny Edwardsson

Läsning för alla!

Tisdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium


Isabella Södergren

Programmering och Integration

Tisdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Matilda Åhall

Bild: en demokratisk rättighet

Tisdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium


Patrik Landström

Skolutveckling på riktigt

Tisdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare


Jill Nyqvist

Väl fungerande samarbete mellan föräldrar och pedagoger

Tisdag kl. 12.30-13.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Skolledare


Jeanette Stenwall

Barn lär sig av att lyckas

Tisdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare


Erik Godin

Programmering som en röd tråd från förskoleklass till årskurs 6

Tisdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Särskola


Peter Blomqvist

Pedagogiska resan mot digitalisering

Tisdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Maria Blomqvist
Jimmie Nordberg

Kvarteret Marmen – Ett temaarbete

Tisdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Skolledare


Rickard Edbom

Forumspel – Workshop

Tisdag kl. 12.30-13-30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Anna Bendz
Katarina Nygren

Att utforska språket tillsammans

Tisdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: Förskola


Helena Risinger

Empatiutveckling med djurinriktat värdegrundsmaterial

Tisdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Särskola, Skolledare
Djurskyddet Sverige


Elias Drakenberg – Vklass

Ta steget in i Vklass!

Tisdag kl. 12.30-13.15
Målgrupp: åk F-6


Patrik Glad – ATEA

Workshop – Ta nästa steg med G Suite

Tisdag kl. 12.30-15.00
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Mikaela Sveijer

ABC för 1-2-3

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Förskola


Kristina Alexandersson

Digital kompetens vad är det?

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Eva Hygge, Urgan Segrén

Datalogiskt tänkande och programmering som effektivt undervisningsstöd

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Adam Palmquist

Gamification

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Ian Birch

Ett starkt ledarskap och en tydlig pedagogisk struktur – hur demokratiskt är det?

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Skolledare


Carola Nordström
Ulrika Hermansson

Lets get out
Genomförs som workshop i Friluftsfrämjandets monter i utställningshallen.

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Anne-Mi Liljestrand
Johanna Amrén

ForMa – Fordonsmatte

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Gymnasium


Pirjo Linna

Rötter i nationella minoriteter – det svenska arvet

Tisdag kl. 14.00.14.45
Målgrupp: Gymnasium, Skolledare


Felicia Söderstedt

Tillbaka till framtiden?

Tisdag kl. 14.00-14.45
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Skolledare


Kerstin Meurling, Åsa Mose

Massdans 2018

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Särskola


Anna-Karin Westman, Anna Damm,
Lisa Svahn, Karin Löfgren Idh,
Helen Lindmark, Magnus Oskarsson

Förändrad lärmiljö och motivation i naturvetenskap och teknik

Tisdag kl. 14.00-15.00
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Frida Boström, Sofia Jarl,
Thomas Karlsson
– Technichus

Programmering är inget för mig, eller?

 

Tisdag kl. 14.00-14.45
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Särskola


Elias Drakenberg – Vklass

Ta steget in i Vklass!

Tisdag kl. 14.00-14.45 Gymnasiet


Micke Hermansson

21 tekniker som tar dig ända fram

Tisdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9


Agneta Edwards

Litteratur och läsning på förskolan
I samarbete med ILT Inläsningstjänst

Tisdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Förskola


Cicki Nyberg
Mike Bergström

Att vända en negativ spiral – går det?

Tisdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare


  

Sofia Nordin, Lena Olofsson, Lotta Stålgren

Att förundras i naturen genom digitala mötesplatser

Tisdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Förskola


Maria Backlund

Digitala verktyg i undervisningen

Tisdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Elevhälsa, Skolledare


Karin Fridholm

Nyanlända elever i Sundsvall

Tisdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare


Helen Otterström

Våldsbejakande extremism

Tisdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Lotta Styvén

Pedagogisk drama

Tisdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Särskola


Joel Hammarström

No education without relation

Tisdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Fritidshem, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa


Gunilla Colldén
Anki Sjöström
Kicki Andermyr Nyberg

Kommunikationsverktygets betydelse för elever och personal på Norrbackaskolans grundsärskola och fritidshem

Tisdag kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Förskola, Fritidshem, Grundskola F-3, Elevhälsa, Särskola, Skolledare


Anna-Lena Häggström – Sanoma Utbildning

Ja må de levla. Spelstrukturer i dagens och morgondagens skola

Tisdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Förskola, Grundskola F-3, Grundskola 4-9, Särskola


Elias Drakenberg – Vklass

Ta steget in i Vklass!

Tisdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Förskola


Fredrik Cornmark – Studi

Språkprojektet – Skola från första dagen

Tisdag kl. 15.30-16.15
Målgrupp: Grundskola 4-9, Gymnasium, Elevhälsa, Skolledare