kemi magi
En presentation av Simon Johansson som på ett intresseväckande sätt introducerar ämnet Kemi i årskurs 7. Eleverna får här på ett intresseväckande och roligt sätt en snabb överblick över kemins tidiga historia och det lämnar många ”lösa trådar” som man senare i undervisningen kan ta upp och fördjupa eleverna i.   […]

Introduktion till Kemi i årskurs 7


utforska mm geometri
En geometriaktivitet i åk 5. Anna Dahlström Svarring beskriver en aktivitet som hon använder som inledning till ett större lärområde i geometri, där eleverna arbetar med de 2-dimensionella geometriska figurerna.  

Utforska, undersöka, upptäcka och lära


3701162
Det är många som använder sig av Animoto, en webbtjänst där du mycket enkelt kan skapa snygga bildspel. Du kan ladda upp egna bilder, kortare filmklipp och också lägga till musik från ett stort musikgalleri. Allt packeteras sedan av Animoto till ett trevligt rörligt bildspel. I trialversionen ligger det en […]

Skapa konto i Animotoit-insp-gsuite-1
Våra it-inspiratörer spelar en mycket stor roll när det gäller att stötta digitaliseringen på sina enheter. De ingår i ett nätverk och är Net21-ansvarigas och Piors förlängda arm mot förskolechefer och rektorer. Onsdagen den 22 mars träffades it-inspiratörer i grundskolan på Mediotek Sundsvall. Dagens ämne var G Suite. Ylva Holm […]

It-inspiratören, viktig för digitaliseringen


6942318245
Den 9 mars beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner och kursplaner/ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Detta har gjorts för att stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Ändringarna kommer att påverka rektorers och lärares uppdrag och något som har lyfts fram är bland annat programmering och skolbibliotekets roll. Läs […]

Digital kompetens – i läroplaner och kursplaner


paralella linjer
Begreppen parallella linjer, vinkelrät samt skärningspunkt är vad som visas i denna film av Josefin Fällgren Andersssons elever. Planering och genomförande bestod av dessa delar: Först deltog eleverna i en genomgång där begreppen presenterades. De arbetade i grupp både inne och ute och letade efter parallella linjer. Samt ifall de […]

Geometri och nya begreppbokmal
Eva Modin visar i en inspirationsfilm hur eleverna gör egna bokmalar. I arbetet tränar eleverna att vika, klippa, limma och dekorera. Bokmalen kan sedan användas som bokmärke i valfri bok, till att leka med eller att ha som prydnad. Arbetet dokumenterades tillsammans med eleverna med hjälp av digitalkamera, och bilderna […]

Gör en rolig bokmal


bok-5a
Annika  Svedin om hur hon tillsammans med sin klass arbetat med högläsning- Nidstången en urban fantasy. Med textsamtal, lässtrategier, samtal om svåra ord, egna illustrationer, dramatisering av dialoger och författarbesök.  

Vi läser en bok


eng corner
Lise-Lott  Berg beskriver en aktionsforskning i egen praktik (åk 1) i ämnet engelska.  Målet är att skapa ett tryggt språkklassrum där alla vågar prata. Tanken är sedan att genom kollegialt lärande delge sina erfarenheter till sina kollegor.

Metodstudie engelska åk 1sy monster
Ingela Lomvik delar med sig av en instruktionsfilm om att sy monster. Instruktionsfilmer är ett bra sätt att skapa en idébank och här tänker Ingela att även eleverna ska kunna göra egna instruktionsfilmer om de arbetsområden de arbetar med. De skulle kunna fungera som en presentation och utvärdering av ett […]

Sy monster


ekvationer
Ett sätt att introducera ekvationer på mellanstadiet av Marie  Brunnström Axelsson. Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska inhämta”Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer” och kunna arbeta med ”matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer”.

Ekvationer på mellanstadiet


sticka-utvald
Elever i årskurs 8 visar tillsammans med Kerstin  Kolbäck hur det går till att sticka lovikkavantar. Eleverna uppskattar att kunna tillverka ett arbete, som det går att använda. De flesta har nu även en förståelse att det är dyrt att köpa Lovikkavantar.  

Sticka lovikkavantar – instruktion