Kemi-i-skolan
Eva  Norberg Ylitalo berättar om ett arbete som engagerade eleverna på djupet. Ett projekt i arbetsområdet ”hemmets kemi” där elever undersöker vad produkter de använder i sin vardag innehåller, samt där de själva tillverkar en salva.    

Kemi i skolan, riktigt viktigt!


sym-ordlek
Erica Linde arbetar med en grupp elever i förskoleklassen. De får använda SymWriter för att träna på första och sista ljudet i ord.  Elevernas utvärdering visade att det de tyckte var roligast var att själva få skriva på datorn, att samarbeta och att kunna läsa. Det var en härlig arbetsro och alla […]

Ordlek med lust att lära


pusselmetoden
Monica  Axén Karlsson berättar i en kort film om sin favorit bland metoder för att effektivisera inlärningsprocessen i klassrummet. Det handlar om samarbetsinlärning och då speciellt pusselmetoden. Det blir ett lärande som upplevs som meningsfullt och som synliggör lärandet för eleverna. Länk till filmen!    

PUSSLET – Meningsfullt läranderorelse-musik
I ämnet idrott och hälsa, kan digitala verktyg vara till stor hjälp för att visualisera olika moment. Catrin  Sundström visar en beskrivning på 12 vanliga danssteg som eleverna kan ta hjälp av och få inspiration av när de i sin uppgift ska sätta ihop en egen dans i ämnet idrott och […]

Rörelse till musik


starwars
Elever i årskurs tre har tillsammans med sin lärare Frida Davidsson arbetat med appen Stop Motion. De har bestämt en story, använt sig av pärlplattefigurer och lagt till ljud till sina filmer. Arbetet avslutades med filmvisning av elevernas filmer.  

Star Wars – en Stop motionfilm


vibackeloppet
Eleverna i Ulrika Olanders klass, åk 2, fick planera för ett eget lopp (skoljoggen). I olika arbetsgrupper utfördes arbeten som till exempel att kontakta sponsorer och ordna olika material. De samarbetade också med träslöjdslärare och elever i andra årskurser. Dessutom gjordes en del av arbetet på fritids, vilket skapade en […]

ViSol – Vibackeloppetkemi magi
En presentation av Simon Johansson som på ett intresseväckande sätt introducerar ämnet Kemi i årskurs 7. Eleverna får här på ett intresseväckande och roligt sätt en snabb överblick över kemins tidiga historia och det lämnar många ”lösa trådar” som man senare i undervisningen kan ta upp och fördjupa eleverna i.   […]

Introduktion till Kemi i årskurs 7


utforska mm geometri
En geometriaktivitet i åk 5. Anna Dahlström Svarring beskriver en aktivitet som hon använder som inledning till ett större lärområde i geometri, där eleverna arbetar med de 2-dimensionella geometriska figurerna.  

Utforska, undersöka, upptäcka och lära


3701162
Det är många som använder sig av Animoto, en webbtjänst där du mycket enkelt kan skapa snygga bildspel. Du kan ladda upp egna bilder, kortare filmklipp och också lägga till musik från ett stort musikgalleri. Allt packeteras sedan av Animoto till ett trevligt rörligt bildspel. I trialversionen ligger det en […]

Skapa konto i Animotoit-insp-gsuite-1
Våra it-inspiratörer spelar en mycket stor roll när det gäller att stötta digitaliseringen på sina enheter. De ingår i ett nätverk och är Net21-ansvarigas och Piors förlängda arm mot förskolechefer och rektorer. Onsdagen den 22 mars träffades it-inspiratörer i grundskolan på Mediotek Sundsvall. Dagens ämne var G Suite. Ylva Holm […]

It-inspiratören, viktig för digitaliseringen


6942318245
Den 9 mars beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner och kursplaner/ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Detta har gjorts för att stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Ändringarna kommer att påverka rektorers och lärares uppdrag och något som har lyfts fram är bland annat programmering och skolbibliotekets roll. Läs […]

Digital kompetens – i läroplaner och kursplaner


paralella linjer
Begreppen parallella linjer, vinkelrät samt skärningspunkt är vad som visas i denna film av Josefin Fällgren Andersssons elever. Planering och genomförande bestod av dessa delar: Först deltog eleverna i en genomgång där begreppen presenterades. De arbetade i grupp både inne och ute och letade efter parallella linjer. Samt ifall de […]

Geometri och nya begrepp