Året med Visol

ÅRET MED VISOL

Jag ångrar inte att jag hoppade på Visol-tåget. Det har varit intressant fortbildning inom ett nytt arbetssätt och förhållningssätt för läsinlärning.

Jag har fått många bra tips under våra gemensamma träffar och har känt stöd och uppmuntran från vår duktiga kursledare Heléne.

Det har inte alltid varit medvind i arbetet; det tog många veckor innan jag fick iPads till klassrummet och ytterligare flera innan jag vågade börja använda dem. 4 iPads på 27 elever har visat sig vara i minsta laget och trycket blir stort på dem. Kurslitteraturen har jag och mina kollegor ibland fått leta med ljus och lykta.

Avslutningsvis vill jag summera denna Visolutbildning som givande och tänkvärd. När jag nu flyttar till Vaxholm och börjar en lärartjänst där till hösten, blir det spännande att se om de har hört talas om Visol.        🙂

Tack för mig och Glad Sommar!    /Monica Lind

 

 

Året med ViSol

Ett läsår går fort och det har varit givande att delta i kursen. Jag har jobbat i en etta under året och det är så roligt att se deras utveckling och hur de stolta visar upp sina texter. På grund av att det varit krångligt att skriva ut har jag inte använt mig av detta arbetssätt i den utsträckning jag skulle ha velat. /Linda

Året med ViSol

I höstas startade vi upp med en etta.
Arbetet med ViSol blev ett nytt verktyg i arbetet med läs- och skrivutveckling för oss som pedagoger.
Eleverna har varit positiva till att få skriva på Ipads och det har varit roligt att följa deras utveckling.
En utmaning är dock att vi bara har fem Ipads till 23 elever samt att elevernas arbeten behöver gå” via mail innan vi kan dra ut dem.
Träffarna har varit givande och gett oss mycket tips och inspiration.

Tack för ett roligt år med ViSol! //Catherine och Ingela

Året med Visol

Vilken möjlighet att få delta i Visol. Jag har under detta år sett en stor utveckling hos mina ettor. Från att skriva några enstaka ord på paddorna till längre texter. De har även blivit mycket intresserade av hur ord stavas. Det jag fortfarande grunnar på är möbleringen i klassrummet och jag hoppas att vi finner en bra lösning.
Trevlig Sommar

Året med Visol

Jag har själv lärt mig många nya saker och är sugen på att prova mer. Men måste medge att jag i praktiken inte jobbat så mycket med Visol. Det kan bero på att jag arbetar på fritids och att när jag haft grupp på skoltid har det varit med 3:or och har då haft bild. Men till hösten ska jag jobba mot en etta och hoppas verkligen att jag kan använda detta ”tänket” mer då.

Gun

Läsåret 16/17 med Visol i Lucksta skolas förskoleklass

Efter en mycket trevande start med mycket huvudbry och funderingar hos mig och Ipads som lät vänta på sig… Så kom det en dag med lite j—ar anamma och jag och vi var igång… med Spökskrift till att börja med. Så kom ”Black friday” i samma veva och vi inhandlade bra appar för Visolarbetet, ”ASL Skrivbok” och ”Skriva till läsning”. Dessa har vi använt till alla våra arbeten och både barnen och jag har trivts med dem. Barnen tycker mest om när de har skrivit en text och sen kunnat göra en bild som passar till. Min och vår stora utmaning i förskoleklassen tycker jag många gånger har varit att få ihop bra samarbets-par. Man har fått prova på olika konstellationer vid olika teman och tillfällen, då det inte alltid fungerat tillfredställande för någon av parterna. Men det är historia och nu blickar vi framåt emot nya utmaningar, terminen är inte slut ännu…

Året med visol

Under året har jag fått prova på visolarbetet i två olika årskurser. Först i en förskoleklass under höstterminen, sedan i en etta under vårterminen. Uppstarten i förskoleklass var lite svår med krånglande teknik, svårt att få till ett bra samarbete mellan eleverna men även att presentera och få igång spökskrivning var lite klurigt. Med lite övning och ihärdighet blev det bättre och vi jobbade mycket med finmotorik och bokstavsräckor och såg en stor nyfikenhet på bokstäver hos eleverna.

Efter jul började jag arbeta i årskurs 1 och mötte elever som behövde andra typer av utmaningar. Eleverna var redan inkörda i arbetssättet och jag kunde fokusera på vilka typer av texter och uppgifter vi skulle göra. Det är ett tacksamt arbetssätt då de flesta elever känner motivation och kommer igång nästan direkt. Vi har bland annat skrivit sagor, kompisregler, dokumentationer, faktatexter och fri text, antingen i par eller enskilt beroende på uppgift.

Med hjälp av inspirerande träffar under året så har visolarbetet fått en liten push framåt efter varje träff och lett till att man har provat någon ny idé. Det är ett roligt arbetssätt som utmanar läraren att tänka nytt hela tiden och som får omotiverade elever att skriva texter de annars inte skulle ha skrivit.

Året som gått…

Arbetssättet Visol är för mig inget nytt då jag har arbetat på Kyrkmons skola med detta arbetssätt sedan det startades upp här runt 2010 tror jag.

Men jag tycker att det är ett riktigt bra arbetssätt eftersom man når alla elever oavsett vart de befinner sig i sin läs och skrivutveckling.

När de kom till mig i höstas var det några som var läsare, några som kunde hälften av bokstäverna och en liten del som knappt kunde någon bokstav. Nu har de alla knäckt läskoden och tycker om att läsa och skriva. Det tycker jag säger mycket om arbetssättet/förhållningssättet i Visol.

Önskar er alla en skön försommar/ Camilla

Året med visol

Man lär så länge man lever! Det här har varit ett lärorikt år. Litteraturen vi läst har varit mycket bra och den har gett mig många tankar och funderingar. Likaså har träffarna gett inspiration och många tips. Jag har verkligen fått med mig mycket!

Under läsåret har mina 1:or skrivit det mesta på dator eller Ipad. För det mesta har de jobbat i par, men vissa texter har de skrivit enskilt. Vi har inte haft samma skrivpar hela tiden, utan vi har ändrat några gånger under läsåret. Det har fungerat bra! Till hösten gör vi ett krafttag med handstilen. Var sak har sin tid!

Nu ser jag fram emot ett nytt läsår. Hela arbetslaget, f-3, kommer då att vara i samma hus och vi är fyra stycken som har gått visol. Vi har börjat prata om miljöer i de olika klassrummen, gemensamt material och gemensamma utrymmen. Det kommer att bli spännande!